Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 17 grudnia 2018

Są pieniądze dla Starachowic!

Najwyższa w regionie dotacja ze środków europejskich trafi do naszego miasta. Pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

O rekordowej sumie dofinansowania z Unii Europejskiej poinformował prezydent miasta Marek Materek.

– Zaryzykowaliśmy i wygraliśmy. Ponad 20 mln zł z funduszy europejskich trafi do Starachowic, jest to najwyższa dotacja w regionie. Pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizację budynków, która jest w trakcie realizacji – powiedział na konferencji 14 grudnia br. prezydent.

Zarząd Województwa z dostępnej puli środków wydzielił kwotę ponad 35 mln zł i skierował je na wsparcie pięciu dużych projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących swoje funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Skarżyska – Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Gmina Starachowice znalazła się na pierwszym miejscu i otrzyma rekordową dotację – 20 mln 112 tys. zł.

W styczniu br. Gmina Starachowice rozstrzygała przetarg ogłoszony na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, na co zabezpieczono w budżecie 15 mln zł, w tym 13 mln zł dotacji UE. Po przetargu okazało się, że inwestycje kosztować będą ok. 25 mln zł.

– Potrzebne było podjęcie szybkich, trudnych i dość ryzykownych decyzji. Zdecydowaliśmy o tym, że zaciągamy przejściowy kredyt na kwotę ponad 20 mln zł i wybierzemy wykonawców prac w przedszkolach miejskich nr 2, 10 i 11, Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4. Unieważniliśmy postępowanie na termomodernizację Hali Sportowej. Ogłosiliśmy ponowny przetarg na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej nr 9 (część prac zrealizowano w 2018 roku – pozostałe zostaną wykonane w 2019 roku). Równolegle do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego złożyliśmy nowy wniosek o dofinansowanie. Oprócz wspomnianych wyżej budynków szkół i przedszkoli, we wniosku znalazło się 5 budynków wielorodzinnych przy ulicach Widok i Robotnicza, których stuprocentowym właścicielem jest Gmina Starachowice. Dzięki temu ograniczyliśmy środki wydatkowane jako wkład własny. W przypadku budynków znajdujących się w strefie rewitalizacji, dofinansowanie prac termomodernizacyjnych zostało zwiększone do 95 procent (Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole Miejskie nr 2 i budynki na osiedlu Wzgórze) – mówi prezydent Marek Materek.

Dodatkowym plusem jest możliwość ubiegania się o 50 -procentowe dofinansowanie remontu budynków przy ulicach Robotniczej 2 i 10 a także Widok 3, 12 i 14, a stosowny wniosek zostanie złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w pierwszej połowie 2019 roku – dodaje.

Dzięki temu pięć budynków wielorodzinnych zostanie poddanych głębokiej termomodernizacji. Zostaną one ocieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, doprowadzona zostanie do nich sieć ciepłownicza, a w miejscu pieców pojawi się centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa. Wymieniona zostanie również instalacja elektryczna i pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie. Na budynkach wymienione zostanie pokrycie dachowe – zdjęty i zutylizowany zostanie szkodliwy dla zdrowia eternit. Ocieplone zostaną ściany i stropy piwnic.

– Wszystko to sprawi, że pozbędziemy się wielu kopciuchów i poprawimy tym samym jakość powietrza w najbliższym otoczeniu. Po raz kolejny zaryzykowałem i zaufałem intuicji. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać te środki – dodaje.

Włodarz uważa, że dzięki tej dotacji zmniejszy się poziom zadłużenia Gminy, który chwilowo musiał zostać zwiększony.

– Podsumowując pierwszą kadencję, przez 4 lata zadłużenie Gminy wzrosło o ok 5 mln zł. Dla porównania zadłużenie Powiatu Starachowickiego przez ostatnie dwa lata wzrosło o 10 mln zł, przy blisko dwukrotnie niższym budżecie w stosunku do miasta. Przed wyborami byłem atakowany o nadmierne zadłużanie Gminy. Możecie Państwo sami teraz ocenić, czy nadmiernie zadłużyłem Gminę czy prowadziłem racjonalną politykę finansową – nie kryje satysfakcji włodarz miasta, bo ceny na rynku usług budowlanych drastycznie wzrosły i miasto będzie zmuszone podejmować trudne decyzje, a „niektóre inwestycje rozłożyć na dłuższy okres realizacji, posiłkować się kredytem na wkład własny i szukać dodatkowych źródeł dofinansowań”.

(azab)

Pięć budynków wielorodzinnych na osiedlu Wzgórze zostanie poddanych głębokiej termomodernizacji