Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 17 grudnia 2018

Żydowska Izba Pamięci powstanie w Wierzbniku

To kolejny pomysł na zagospodarowanie budynku po wygaszanym Gimnazjum nr 2 przy ul. Iłżeckiej. Obiekt przez lata funkcjonował najpierw jako Szkoła Podstawowa nr 5 a później Gimnazjum nr 2, od września przyszłego roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Starachowice i Społecznym Towarzystwem Oświatowym powstanie tu także Żydowska Izba Pamięci.

W minionym tygodniu prezydent miasta Marek Materek wizytował pomieszczenia zajęte przez społeczność STO na potrzeby Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum.

– Reforma oświaty wygasi w czerwcu 2019 roku funkcjonujące od lat gimnazja – mówi prezydent. –  Próbuję zadbać, by budynki po nich zostały dobrze wykorzystane. Do budynku działającego jeszcze Gimnazjum nr 2 od 1 września 2018 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,  przeprowadziły się szkoły społeczne STO Szkoła Podstawowa i Gimnazjum STO. Natomiast 1 września 2019 r. w budynku ruszy pierwsze Liceum Społeczne STO. Trzymamy kciuki aby szkoła się w dalszym ciągu tak dobrze rozwijała i przynosiła dla miasta wiele korzyści w postaci zwycięzców w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Szkoły STO w rankingach, które oceniają jakość edukacji, są wymieniane w gronie najlepszych placówek edukacyjnych.

Budynek przeszedł duże zmiany, odnowione sale, wyposażono w nowe meble oraz nowoczesne urządzenia multimedialne.

– Dziękuję rodzicom, nauczycielom oraz dyrekcji szkoły za to co już zostało zrobione i za to, że tak dobrze dbają o ten obiekt – mówił podczas spotkania prezydent.

Agnieszka Idzik – Napiórkowska prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach, w imieniu rodziców uczniów, przekazała podziękowania dla prezydenta miasta i Rady Miejskiej.

– Dziękujemy za przychylność dla naszego pomysłu, aby szkoły społeczne znajdowały się w budynku  Gimnazjum nr 2, jak widać szkoła jest coraz piękniejsza.

Dyrektor szkół STO Bożena Jaskros poinformowała, że szkoła po przeprowadzce do nowej, większej siedziby planuje rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej.

– Społeczne Towarzystwo Oświatowe funkcjonuje już 28 lat w Starachowicach, od lat ubiegaliśmy się o nowy budynek, jesteśmy szczęśliwi, że możemy funkcjonować w budynku szkolnym przy ul. Iłżeckiej. Mamy zamiar otworzyć  3 – letnie i 4 – letnie Społeczne Liceum Ogólnokształcące o profilu matematycznym, politechnicznym oraz uniwersyteckim z rozszerzonymi czterema programami nauczania. Myślę, że będzie to oferta dla uczniów także z terenu powiatu.

Ale to nie jedyne plany, STO wspólnie z Gminą Starachowice, na mocy zawartego porozumienia będzie realizować projekt dotyczący utworzenia w budynku byłego gimnazjum również Izby Pamięci Żydów Wierzbnickich, która przez wiele lat mieściła się w budynku Starachowickiego Centrum Kultury. Nowy obiekt miałby służyć zarówno mieszkańcom miasta, jak i przedstawicielom społeczności żydowskiej, którzy odwiedzają Starachowice.

– Jednak to Wierzbnik jest tym miejscem najbardziej predestynowanym do tego, aby mówić o historii Żydów wierzbnickich, o dramatycznym końcu naszych współmieszkańców wymordowanych w roku 1942 – mówi Paweł Kołodziejski, koordynator projektu z ramienia Urzędu Miejskiego. – Pani dyrektor przedstawiła propozycję zajęcia dwóch pomieszczeń, jednej z sal edukacyjnych, gdzie będą się odbywały zarówno zajęcia warsztatowe związane z historią, tradycją i kulturą Żydów oraz sala konferencyjno – widowiskowa, gdzie mogą się odbywać wydarzenia rangi kulturalnej, spotkania, debaty, koncerty czy prelekcje z udziałem gości z zewnątrz. Celem jest polaryzacja naszej wspólnej historii, chcemy, aby  Izba Pamięci stała się ośrodkiem kultury Wierzbnik, gdzie będziemy mogli szerzej mówić o historii, ważnej części Starachowic, będącej kolebką dzisiejszego miasta.

Izba miałaby powstać we wrześniu przyszłego roku. Gmina Starachowice we współpracy ze Społeczną Szkołą Podstawową STO na ten cel zamierza pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Wartość całego projektu to 63 000 zł.

(tami)

Prezydent miasta Marek Materek wspólnie z dyrekcją i przedstawicielkami Rady Rodziców wizytował pomieszczenia zajęte przez społeczność STO na potrzeby Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum