Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 3 stycznia 2019

Gmina Mirzec i inwestycje drogowe

Na 1050 - metrowym odcinku drogi gminnej z Małyszyna Górnego do Krzewy jest już nowa nawierzchnia z obustronnymi poboczami.

Starachowicka firma Budromost wcześniejszą nawierzchnię sfrezowała oraz ułożyła wiążącą i ścieralną warstwę asfaltu. W zakres prac wchodziło również oczyszczenie przepustu, czyszczenie rowów i wyprofilowanie skarp oraz odcinkowe umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi.

Koszt prac to 411 877 złotych, 80% kwoty Gmina otrzymała z rządowych funduszy na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dzięki rządowej dotacji i pieniądzom z budżetu gminy Mirzec kolejna droga jest coraz bliżej końcowego etapu. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karola Cieśli z Chybic, które realizuje zadanie, dużą część prac wykonało. Mieszkańcy Gadki Majoratu będą mieć do dyspozycji 700 metrów nowej drogi. Inwestycja kosztowała 950.944 zł, a około 760.000 złotych pochodzi z rządowych funduszy. Rządowa dotacja wyniosła ponad 1,6 miliona złotych, a pieniądze przeznaczone są także na odbudowę dróg w Gadce Majoracie i Mircu Starej Wsi.

A. Marciniak

Finisz remontu drogi z Małyszyna Górnego do Krzewy

Z Małyszyna jeździmy już asfaltem

Prace remontowe w Gadce Majoracie dobiegają końca