Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 7 stycznia 2019

Miejskie inwestycje zakończone w 2018 roku

 

– Dobrze kończymy rok 2018, wszystkie inwestycje drogowe, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z środków rządowych zostały zakończone i rozliczone – mówi prezydent miasta Marek Materek, który ostatniego dnia 2018 r., wspólnie m.in. z wojewodą Agatą Wojtyszek i senatorem RP Krzysztofem Słoniem wizytował wyremontowane ulice: Marii Curie – Skłodowskiej, Wierzbową, Kościelną oraz Aleję Świętego Jana Pawła II.

– Na remont Alei Św. Jana Pawła II otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł, na remont ul. Kościelnej 1 300 000 zł, na remont ul. Wierzbowej była to kwota 580 000 zł, a na remont ul. Marii Curie – Skłodowskiej kolejne 500 000 zł – wylicza prezydent Marek Materek. – Za możliwość skorzystania z wymienionych środków rządowych dziękowałem dziś pani wojewodzie Agacie Wojtyszek i senatorowi RP panu Krzysztofowi Słoniowi. Jednocześnie zadeklarowałem, że będę składał kolejne wnioski o dofinansowanie. Skala potrzeb w zakresie remontów dróg w naszym mieście jest ogromna. Przepraszam za utrudnienia, z którymi musieliśmy się mierzyć. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w wykonanie wyżej wymienionych prac. 2019 rok zapowiada się równie pracowicie.

 

                            Wyremontowana ul. Marii Curie – Skłodowskiej

Jako pierwszą z czterech wyremontowanych dróg wizytujący odwiedzili ulicę Marii Curie – Skłodowskiej, wspólnie z wojewodą, prezydentem na miejsce udali się zastępca prezydenta ds. gospodarczych Ewa Skiba oraz przedstawiciel wykonawcy prac: wiceprezes zarządu firmy BUDRMOST Starachowice Grzegorz Adamus. Na miejscu obecny był także przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik.

– Remont ul. Marii Curie – Skłodowskiej realizowany był w istniejącym pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Botaniczną do skrzyżowania z ul. Źródlaną o łącznej długości ok. 380 m – informuje prezydent Marek Materek. – W ramach inwestycji wykonano m.in. wymianę warstwy podbudowy drogi, wyeksploatowaną i zniszczoną warstwę bitumiczną zastąpiono nową warstwą bitumiczną oraz wymieniono krawężniki.

Koszt inwestycji to ok. 642 000 zł, wysokość dofinansowania uzyskana z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych to 500 000 zł.

– Bardzo cieszę się, że samorząd w Starachowicach i prezydent Miasta Marek Materek korzysta z rządowych funduszy – mówi wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponuje taką dotacją, która w 80 procentach finansuje zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W Starachowicach dotychczas dwie ulice wyremontowano dzięki temu wsparciu, ale w kolejce czekają następne wnioski o dofinansowanie do remontów ulic m.in. ulica Żytnia i inne, które zostały uszkodzone podczas nawalnych deszczy.

– Dobrze, że samorząd Starachowic sięga po fundusze zewnętrzne, bo nie tylko ważne są remonty największych i najczęściej uczęszczanych ulic ale też ważna jest poprawa stanu dróg mniejszych, osiedlowych związanych z codziennym mieszkańców – dodał senator RP Krzysztof Słoń.

W imieniu mieszkańców za wyremontowaną drogę dziękował przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym za zrealizowanie tej inwestycji, jest to jedna z wielu dróg, na remont której czekali mieszkańcy– mówi radny Michał Walendzik. – Drogą tą mieszkańcy chodzą do kościoła, dzieci i młodzież do szkoły. Są tu jeszcze kolejne ulice, które również potrzebują remontów, aby można się było nimi bezpiecznie poruszać, dlatego dziękuję za tę inwestycję i proszę o kolejne.

W spotkaniu uczestniczył także najstarszy mieszkaniec ulicy Marii Curie – Skłodowskiej, 85 – letni pan Zenon Wójcik, który również dziękował za nową drogę, na którą – jak mówił – mieszkańcy czekali 50 lat.

– Dziękujemy pani wojewodzie, panu prezydentowi i wszystkim osobom. które się do tego przyczyniły. Ulica jest historyczna, mieszkała przy niej była dyrektor szkoły, polonistka, profesor Helena Stawarska – mówi pan Zenon Wójcik. – Bardzo dobrze nam się tu mieszka i cieszę się, że teraz będziemy mogli bezpiecznie chodzić i jeździć po wyremontowanej drodze.

 

Wyremontowana ul. Wierzbowa

Remont ulicy Wierzbowej obejmował odcinek od ul. Tulipanowej do ul. Czereśniowej.

– Wymieniony odcinek ulicy Wierzbowej wcześniej wykonany był z trylinki i po każdych opadach deszczu mieszkańcy mierzyli się z ogromnymi trudnościami pokonując tę drogę – mówi prezydent Marek Materek. – O remont tej drogi, od kilku lat wnioskował radny Rady Miejskiej Jarosław Nowak. Koszt wykonanych tu prac to 820 000 zł. Wysokość dofinansowania uzyskana z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych to 580 000 zł.

–  Starachowice znalazły się na liście ponad 360 zadań wykonanych z tzw. rezerwy powodziowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dwa zadania wykonane dzięki temu wsparciu są, jak dziś widzimy, bardzo ważne dla mieszkańców – mówi wojewoda Agata Wojtyszek, deklarując dalsze wsparcie dla Starachowic. – Mam nadzieję, że w kolejnych latach, dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem w Starachowicach, będziemy dofinansowywać kolejne tego typu przedsięwzięcia.

O kolejnych potrzebach remontowych mówili też mieszkańcy, którzy licznie przybyli podziękować za wyremontowaną drogę.

– Dziękujemy, że możemy chodzić po tak pięknej ulicy i cieszyć się nią – mówili zgromadzeni. – To nas bardzo cieszy.

Podziękowania, również w imieniu nieobecnych mieszkańców, przekazał radny Rady Miejskiej Jarosław Nowak.

– Dziękuję panu prezydentowi, pani wojewodzie oraz koleżankom i kolegom radnym, którzy w minionej kadencji poparli realizację tej inwestycji. Jest to najważniejsza droga dla dolnego tarasu osiedla Trzech Krzyży. Dziękuję również firmie Budromost, która w sposób terminowy i perfekcyjny wręcz zrealizowała tę inwestycję, ku zadowoleniu mieszkańców.

W ramach remontu ul. Wierzbowej wykonano; roboty rozbiórkowe istniejącej podbudowy i  nawierzchni, roboty ziemne, wykonano nową podbudowę i nawierzchnię z betonu asfaltowego, zamontowano krawężniki, przy drodze powstały nowe chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej.

 

                                Przebudowana ul. Kościelna

Wśród ulic wyremontowanych przy wsparciu funduszy pochodzących spoza budżetu miasta znalazła się jedna z najczęściej uczęszczanych dróg w mieście, jaką niewątpliwie jest ul. Kościelna. Za wykonane prace dziękowali byli i obecni członkowie Rady Miejskiej Elżbieta Kucy oraz Mariusz Konarski zabiegający o tę inwestycję.

Koszt przebudowy ul. Kościelnej to ok. 3 500 000 zł, wysokość dofinansowania uzyskana z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” wyniosła 1 300 000 zł.

– Droga ta była w bardzo złym stanie technicznym, a dzięki uzyskanej dotacji w tym roku przeszła gruntowną przebudowę – mówi prezydent Marek Materek. – W ramach inwestycji wykonano; przebudowę łącznie 1 220 m. b. drogi, 2 095 m.b. obustronnego chodnika, wykonano odwodnienia, przebudowano 6 przystanków. Podczas prowadzonych prac w części wybudowano nową oraz wymieniono starą instalację deszczową.

Prezydent podziękował także mieszkańcom za cierpliwość, ponieważ przebudowa ul. Kościelnej okazała się inwestycją skomplikowaną, pracownicy firmy Budromost podczas prowadzonych prac napotkali wiele niespodziewanych utrudnień, co wydłużyło termin ich zakończenia.

O fatalnym stanie ulicy Kościelnej wspomniała radna minionej kadencji Elżbieta Kucy dziękując za wykonane prace.

– Wzdłuż całej ulicy Kościelnej mamy ciąg budynków mieszkalnych, w tym wiele bloków i wieżowce, do osób je zamieszkujących przyjeżdżają rodziny, znajomi i przyjaciele z innych miast i ta ulica nie była dla nas dobrą wizytówką – mówi Elżbieta Kucy. – A teraz, proszę spojrzeć jak zmienił się obraz całego osiedla a przez to również i miasta. Dziękuję wszystkim za wykonanie tej inwestycji.

– Cieszę się, że po wielu latach udało się uzyskać dofinansowanie do remontu ul. Kościelnej – mówi radny Mariusz Konarski. – Mamy nie tylko nową drogę, ale również chodniki, wiaty przystankowe i bezpieczne tzw. wyniesione przejścia dla pieszych. Mamy teraz komfortowe warunki komunikacyjne.

W imieniu mieszkańców za nową drogę dziękował pan Zbigniew Pyzik, który jednocześnie wymienił inne inwestycje zrealizowane na tym osiedlu, m.in. parkingi przed blokami, które to dzięki zaangażowaniu mieszkańców a przy współudziale gminnych funduszy zostały wykonane w ramach m.in. Budżetu Obywatelskiego.

– To osiedle zaczyna nabierać blasku – ocenił mieszkaniec.

Aleja Świętego Jana Pawła II i nowa droga łącząca z ul. Prądzyńskiego gotowe

Pośród ulic wyremontowanych w roku 2018 znalazła się Aleja Świętego Jana Pawła II, to kolejna z najbardziej uczęszczanych miejskich ulic, przy niej znajdują się szkoły, przedszkole, SMLW Wanacja, Przychodnia Zdrowia, Centrum Handlowe oraz duże osiedle mieszkaniowe. Przed remontem stan nawierzchni był fatalny a ilość zlokalizowanych w jezdni studzienek kanalizacyjnych skutkowała tym, że ulicę nazywano „aleją studzienkową”.

Zakończona inwestycja polegała na wyremontowaniu Alei Świętego Jana Pawła II i budowie nowej drogi łączącej al. Świętego Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego. Przedsięwzięcie wizytowali wspólnie z prezydentem i wojewodą starosta starachowicki Piotr Babicki, były radny Rady Miejskiej oraz prezes Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej Wanacja Stanisław Bzymek, Sławomir Rymarczyk, dyrektor SP nr 13 i radny Rady Powiatu, a także Agnieszka Cheda i Krzysztof Zuba – radni Rady Miejskiej.

– Aleja Świętego Jana Pawła II jest to główna arteria osiedla Południe, najmłodszego osiedla w naszym mieście, które się cały czas rozbudowuje – informuje prezydent miasta Marek Materek. – Remont tej drogi to duże przedsięwzięcie, którego koszt to 6 800 000 zł. Wysokość dofinansowania uzyskanego z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej to 5 000 000 zł.

W ramach inwestycji wykonano; remont ul. Jana Pawła II pomiędzy ulicami: Miodowa i St. Moniuszki, wymianę nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w granicach istniejącego pasa drogowego, nowe zatoki przystankowe. Wybudowano także nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Prądzyńskiego. Inwestycja obejmowała także wykonanie odwodnienia (kanalizacja burzowa oraz przykanaliki i wpusty), przebudowę kolizji telekomunikacyjnych, zabezpieczenie sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń drogową.

– Gratuluję, dziękuję i cieszę się – mówi były radny Rady Miejskiej a obecny starosta Piotr Babicki. – Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że doszła do skutku. I cieszę się, że święty patron może poszczycić się taką ulicą.

Sławomir Rymarczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 zlokalizowanej przy nowej drodze podkreślił, jak duże znaczenie ma wykonana inwestycja dla bezpieczeństwa uczniów jego placówki, dziękując za jej realizację w imieniu całej społeczności szkolnej. Natomiast radny Krzysztof Zuba w imieniu mieszkańców osiedla przyznał, że jest dumny z wykonanego przedsięwzięcia.

– Aleja Świętego Jana Pawła II staje się najładniejszą ulicą w mieście, dzięki tej inwestycji.

Prezes Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej „Wanacja” Stanisław Bzymek podkreślił, że przed remontem utrudnienie w ruchu na tej ulicy stanowiły nie tylko wystające studzienki ale także krzywe chodniki. Inwestycja, jak podkreślił prezes Stanisław Bzymek, znacząco poprawiła estetykę całego osiedla.

Wykonawcą wymienionych czterech inwestycji była  firma Budromost Starachowice, jej przedstawiciel – wiceprezes zarządu Grzegorz Adamus przekazał na ręce zastępcy prezydenta miasta Ewy Skiby podziękowania dla pracowników urzędu zaangażowanych w realizację przedsięwzięć wizytowanych ostatniego dnia roku 2018.

Remont ul. Marii Curie – Skłodowskiej realizowany był w istniejącym pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Botaniczną do skrzyżowania z ul. Źródlaną o łącznej długości ok. 380 m

W spotkaniu uczestniczył także najstarszy mieszkaniec ulicy Marii Curie – Skłodowskiej, 85 – letni pan Zenon Wójcik

Aleja Świętego Jana Pawła II jest to główna arteria osiedla Południe, najmłodszego osiedla w mieście

Przedsięwzięcie wizytowali wspólnie z prezydentem i wojewodą starosta Piotr Babicki, były radny Rady Miejskiej oraz prezes Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej Wanacja Stanisław Bzymek, Sławomir Rymarczyk, dyrektor SP nr 13 i radny Rady Powiatu a także Agnieszka Cheda i Krzysztof Zuba – radni Rady Miejskiej

Wśród ulic wyremontowanych przy wsparciu funduszy pochodzących spoza budżetu miasta znalazła się jedna z najczęściej uczęszczanych dróg w mieście, jaką niewątpliwie jest ul. Kościelna. Za wykonane prace dziękowali byli i obecni członkowie Rady Miejskiej: Elżbieta Kucy oraz Mariusz Konarski zabiegający o tę inwestycję

Remont ulicy Wierzbowej obejmował odcinek od ul. Tulipanowej do ul. Czereśniowej

O kolejnych potrzebach remontowych mówili mieszkańcy, którzy wspólnie z radnym Rady Miejskiej Jarosławem Nowakiem licznie przybyli podziękować za wyremontowaną drogę