Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 7 stycznia 2019

Czego jeszcze nie wiesz o przemocy?

Nieść pomoc rodzinie

O formach przemocy dotykającej w szczególności najmłodszych debatowano w sali Olimpia Urzędu Miejskiego, gdzie spotkali się przedstawiciele oświaty, duchowni, pracownicy placówek pomocowych i poradni, a także policjanci z Wydziału Prewencji KPP.

Wstępem do rozmów był wkład psycholog Anety Pasternak ph. „Gdy dziecko staje się rodzicem…” niejako przejmując tę rolę i obowiązki dorosłych. Dzieje się tak zazwyczaj w rodzinach, gdzie opiekunowie chorują, mają problem z alkoholem, brakuje jednego z rodziców w konsekwencji rozwodu czy śmierci. Takie odwrócenie ról, nosi znamiona przemocy emocjonalnej, która ma przełożenie na dalszy jego rozwój. Głos zabrała również  pedagog ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Marzanna Kostecka – Biskupska, poruszając zagadnienie samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W zorganizowanych warsztatach omawiane były natomiast osobiste pułapki w sytuacji pomagania oraz zagadnienie przemocy w środowiskach LGBT.

Uczestnicy debaty, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą z rożnych środowisk, z pewnością wiedzę tę będą mogli wykorzystać w praktyce. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, które niesie pomoc ofiarom przemocy w rodzinie i działa w naszym mieście od ponad 22 lat. Obecnie ma siedzibę na piętrze w Galerii Skałka.

(mk)

Marta Majkusiak od lat przewodzi Stowarzyszeniu Przystań

W debacie uczestniczył wicestarosta Dariusz Dąbrowski