Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 8 stycznia 2019

Opłatkowe spotkanie przyjaciół

Coroczne spotkanie bożonarodzeniowe emerytowanych i czynnych nauczycieli i pracowników administracyjnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego. Jak zawsze obecni byli na nim uczniowie i rodzice.

Wpisane już trwale w kalendarz uroczystości szkolnych spotkanie jest szczególnie ważne dla pracowników emerytowanych, dla których jest to okazja do rozmów i wspomnień. Dorota Kiełek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, każdego roku ofiarowuje jakiś skromny prezent dla szkoły, w postaci „literatury pięknej”, która wzbogaca zbiory biblioteki szkolnej i tak też było tego roku. W imieniu zaproszonych gości podziękowała za pamięć, za „ucztę duchową” w świątecznym klimacie, za poczęstunek i czas poświęcony, złożyła także życzenia dla całej społeczności ZSZ nr 2 aby nadal odnosiła sukcesy. Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem katechetek: Agnieszki Kwapisz i Elżbiety Dwojak, a życzenia złożyli zebranym dyrektor szkoły Grażyna Małecka i ks. Wiktor Nowiński.

Wspaniała atmosfera potwierdziła raz jeszcze sens i potrzebę organizowania takich międzypokoleniowych spotkań. Są one potrzebne zarówno dla ludzi starszych jak i młodych, którzy w naturalny sposób przejmują tradycje i zwyczaje starszego pokolenia, uczą pokory wobec życia i szacunku dla drugiego człowieka.

A. Marciniak

Byli i obecni pracownicy szkoły na spotkaniu pełnym wspomnień

O oprawę artystyczną zadbali uczniowie szkoły