Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wąchock 22 stycznia 2019

Opłaty za wywóz śmieci uchwalone

Wąchock

Uproszczenie i ujednolicenie funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi i zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma wpływ na ceny ich wywozu. I to wywołało burzliwą dyskusję radnych Wąchocka na sesyjnych obradach.

Nowe stawki w gminie Wąchock ustalono na poziomie: 11 zł za śmieci segregowane i 22 zł za niesegregowane od osoby, zamieszkującej w gospodarstwie. Radni opozycji proponowali jednak uzależnienie stawek od ilości osób gospodarstwie, poddanie pod dyskusję mieszkańcom i zawnioskowali o zdjęcie uchwały z porządku obrad. Radni rządzącej koalicji byli przeciw i opozycja przegrała głosowanie nad wnioskiem jednym głosem (8:7). Podobnie jak w uchwaleniu stawek, które tym samych stały się obowiązujące w gminie Wąchock.

(az)