Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 22 stycznia 2019

Zbiórka azbestu

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w Gminie Mirzec. Wnioski należy składać do dnia – 28 lutego br. w Urzędzie Gminy w Mircu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Mircu – tel. (41) 276 71 80, pok. nr 314. Wzory dokumentów do pobrania w tut. Urzędzie pok. nr 314 oraz udostępnione na stronie internetowej: http://www.mirzec.pl/  w zakładce „Gospodarka odpadami”, a także „Biuletynie Informacji Publicznej”.