Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 29 stycznia 2019

Gmina Brody – usuwanie azbestu

Do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczania, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Brody.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Brody (Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. nr 203 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 5) lub na stronie www.brody.info.pl

Realizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2015 – 2032 uzależniona jest od uzyskania dofinansowania na ten cel.

 

m.p.