Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 29 stycznia 2019

Na powstańczym szlaku

W 156. rocznicę

Marsz Szlakiem Powstańców, zorganizowany przez Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec oraz konkurs historyczny były punktami programu obchodów 156. rocznicy Powstania Styczniowego w Mircu.

Patriotyczne popołudnie w Modrzewiowym Dworku w Mircu rozpoczęło się minutą ciszy za poległych za ojczyznę i tragiczne zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odśpiewano Hymn, a poloneza Ogińskiego zatańczyli starachowiczanie Marta Blicharz i Ryszard Chrząstek.  Wójt Mirca Mirosław Seweryn oraz Bogusław Żaczek właściciel Dworku, szczególne słowa podziękowania skierowali do Jadwigi Rafalskiej – Kawalec, organizatorki uroczystości, która od lat pielęgnuje pamięć o bohaterach powstania Jadwidze i Józefie Prendowskich. Była też inicjatorką gry terenowej ph.”Z Jadwigą i Józefem w poszukiwaniu historii”, która była nieoznakowaną wędrówką po Mircu, a uczestnicy mieli za zadanie odkryć dziedzictwo kulturowe Mirca, rozwiązując po drodze zagadki, by w końcowej fazie odszyfrować hasło, które zapewniało zwycięzcy dotarcie do ukrytego skarbu. W ramach obchodów odbył się też konkurs historyczny, który tym razem w Zbijowie Małym. Biorący w nim udział uczniowie z Tychowa Starego osiągnęli znakomite wyniki. I miejsce zajęła Julia Barszcz, III – Weronika Mirota, a Karolina Podgórska otrzymała wyróżnienie.

Najmłodsi mieszkańcy kolorowali książeczki o tematyce patriotycznej, starsi mieli natomiast okazję obejrzeć film „Rok 1863”, zrealizowany przez Muzeum Historii Polski oraz film produkcji TVP Kielce pt. „Emisariuszka Langiewicza”. Prelekcja „Cieniom przodków naszych – Powstanie Styczniowe w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach”, którą poprowadziła starszy kustosz archiwum Iwona Pogorzelska, gawęda historyczna „Kto przeżyje wolnym będzie, Kto umiera, wolnym już” opowiedziana przez Wita Chamerę, kustosza Dworu Starostów Chęcińskich oraz opowieść Kazimiery Marlicy z Tychowa Nowego o pięknie mirzeckiej ziemi, to doskonale przeprowadzone lekcje historii. W podniosłym nastroju utrzymywał wszystkich zgromadzonych polonez Moniuszki zagrany na wiolonczeli przez uczennicę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia Justynę Blicharz przy akompaniamencie Anety Foremniakowskiej oraz Wojciech Zając z Mirca i parafialny chór „Adaggio” pod dyrekcją Piotra Zająca, którzy zaprezentowali się w patriotycznych pieśniach.  Ogromną popularnością cieszył się Salonik Wspomnień, który prezentował wystawę damskich strojów z okresu powstania oraz fotografie i pamiątkowe rekwizyty.

Uroczystości odbywały się również w Szkole Podstawowej w Mircu z udziałem posła na Sejm Krzysztofa Lipca i dyrektora jego biura poselskiego Małgorzaty Pruś, wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego, radnego powiatu Dariusza Stachowicza, mirzeckich radnych, mieszkańców gminy oraz strzelców – uczestników marszu wraz z komendantem marszu Romanem Burkiem. Przybyłych do szkoły powitała dyrektor Alicja Raczyńska, a okolicznościowy program artystyczny uczniów przygotowali: Wiesława Ziewiecka, Beata Kowalska, Teresa Gach i Piotr Spadło. Oprawę plastyczną wykonała Anna Kawalec. Poczęstunek i sprzęt multimedialny zapewniła Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.

U stóp pomnika wzniesionego w centrum Mirca z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i na grobie Józefa Prendowskiego złożono kwiaty. Długo dziękowano wszystkim, którzy wzięli udział w organizacji przedsięwzięcia oraz przedstawicielom placówek z regionu, które przygotowały stoiska tematyczne: a były nimi Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzem” im. Jana Pazdura w Starachowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Starachowicach, Koło Łowieckie nr 3 „Dzik” w Starachowicach, Fundacja „Kukułeczka” ze Starachowic oraz Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem. Podziękowano także autorom stoisk artystycznych Aleksandrze Potockiej-Kuc z Kielc, Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Grażynie Gwóźdź z Jagodnego, Kazimierze Marlicy z Tychowa Nowego, Ewelinie Rafalik z Mirca, Monice Kamińskiej ze Skarżyska-Kamiennej, Annie Smorąg ze Skarżyska-Kamiennej i Sławomirowi Surdemu z Mirca.

Wręczono również nagrody uczniom – zwycięzcom gry terenowej. To Kacper Stępień, Maciej Piątek oraz Norbert Zaborski z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Mircu, którzy bez problemu rozszyfrowali hasło i dotarli do skarbu. Nagrody otrzymali również autorzy patriotycznych kolorowanek: Krzysztof Ziółczyński z Osin i mieszkaniec Gadki Jakub Kawalec.

A. Marciniak

Uczniowie SP Mirzec w uroczystej akademii

Porywający polonez Moniuszki w wykonaniu Justyny Blicharz wprowadził uczestników spotkania w podniosły nastrój

Salonik Wspomnień czarował pięknem

Odbierali gratulacje od włodarza gminy Mirzec Mirosława Seweryna

Kusiły wystawy rękodzieła

Wygrani odbierali dyplomy i wyróżnienia

Upamiętnili bohaterów powstania

Odbierali gratulacje od włodarza gminy Mirzec