Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 29 stycznia 2019

Skorzystała oświata

Zakończył się dwuletni projekt, dzięki któremu w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody została zapewniona wysoka jakość kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej.

 W Adamowie powstało wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnia poliuretanową. Przebudowano zaplecze sportowe i wykonano ogrodzenie. W szkołach w Dziurowie, Lubieni, Stykowie, Brodach, Rudzie, Adamowie oraz w Krynkach zostały doposażone pracownie informatyczne w nowy sprzęt komputerowy, a do pracowni matematycznych i przyrodniczych zakupiono także pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, projektory oraz aparaty fotograficzne.

Od trzech lat w gminie funkcjonuje szkółka kajakarska, działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie. Dzięki oświatowym inwestycjom zostały dokupione nowe kajaki oraz ponton.

Wartość zadania pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”, to 1 307 499,89 zł z czego dofinansowanie wynosi  815 401,48 zł, a wkład własny gminy to 492 098,41 zł.

Otwarcie boiska w Adamowie (październik 2018 r.)

Sprzęt z projektu trafił do siedmiu szkół w gminie (na zdjęciu sala komputerowa w Lubieni)