Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 29 stycznia 2019

Starachowice w projektach studentów Politechniki Warszawskiej

Po raz czwarty studenci Politechniki Warszawskiej opracowali projekty zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów problemowych Starachowic, które zaprezentowali podczas seminarium zorganizowanego w czwartek, w sali konferencyjnej Olimpia Urzędu Miejskiego.

Współpraca pomiędzy gminą i uczelnią realizowana jest na mocy zawartego porozumienia, a pomysły warszawskich studentów już znalazły zastosowanie w miejskiej przestrzeni. Uczestnikami kolejnego seminarium (24 stycznia br.) byli studenci studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz z opiekunami: dr inż. arch. Agnieszką Cieślą, oraz mgr inż. Andrzejem Szymonem Borkowskim. Podczas spotkania studenci zaprezentowali projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych, do których zaliczono;   Ośrodek Harcerski na Lubiance, Gimnazjum nr 1, tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wierzbnika, Górników i inne.

Propozycje studentów na zagospodarowanie starachowickiej przestrzeni publicznej podziwiali zaproszeni do udziału w seminarium przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i mieszkańcy. Gości przywitał gospodarz spotkania prezydent miasta Marek Materek, dziękując  autorom  projektów za ich kreatywne pomysły.

– Dziękuję za wykonane prace, mam nadzieję, że część z zaprezentowanych przez Was pomysłów będziemy mogli w kolejnych latach wykorzystać. Dziś podpisałem studium wykonalności dla projektu; „Rewitalizacja –  lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, na który dostaliśmy 23 mln zł dotacji celowej z RPO WŚ, łączna wartość tego projektu wyniesie około 60 mln zł. Realizację rozpoczynamy w tym roku od rewitalizacji Parku Miejskiego, wyłoniliśmy wykonawcę prac, a ich koszt to ponad 12 mln zł. Dodam, że część pomysłów, jakie zawierały prace Waszych poprzedników, wykorzystaliśmy w projektach składanych do Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ. Jestem przekonany, że również inspiracje i koncepcje zawarte w Waszych projektach będziemy mogli, oczywiście częściowo, również wykorzystać. Warto było i warto jest współpracować z Politechniką Warszawską.

Prace studentów, jak określił prezydent, to ciekawe, śmiałe, rozbudowane wizje, których nie ograniczają możliwości finansowe. Podczas seminarium studenci zaprezentowali łącznie kilkanaście projektów.

– Tematów prac jest dużo, co roku staramy się  wyznaczać dla studentów nowe obszary przestrzeni miejskiej – mówi architekt miasta Marcin Bednarczyk. – Podejście studentów, ich propozycje, pokazują nam dodatkowe, inne, nowe możliwości zagospodarowania wyznaczonych obszarów miasta.

Przedstawione wizje młodych osób oczywiście nie mogą być odwzorowane wiernie i w całości, jak mówi architekt, ale stanową inspirację do projektów zlecanych przez Gminę przy uwzględnieniu możliwości finansowych miasta.

Prace powstały w ramach przedmiotu „Komputerowe modele przestrzenne – zastosowanie w analizach i projektach” i obejmowały prezentację koncepcji zagospodarowania przestrzennego, prezentację wizualizacji 3D, prezentację plansz w formacie A1 wydrukowanych przez studentów.

Podczas seminarium odbyła się także prezentacja projektów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starachowice, opracowanych w ramach przedmiotu „Planowanie przestrzenne rozwoju miasta”.

Studenci zaprezentowali swoje kreatywne pomysły

Do udziału w w seminarium zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i mieszkańców

– Warto było i warto jest współpracować z Politechniką Warszawską – mówił prezydent miasta, Marek Materek