Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 29 stycznia 2019

W hołdzie bohaterom Powstania Styczniowego

Na skraju lasu, niedaleko Budów Brodzkich, otwarte zostało miejsce przystankowe upamiętniające Powstanie Styczniowe i zwycięską bitwę pod Iłżą, stoczoną przez Pułk Stopnicki pod dowództwem wybitnego oficera powstańczego ppłk. Karola Kality de Brenzenheim, pseudonim "Rębajło".

Obiekt został otwarty 17 stycznia, dokładnie w 155. rocznicę bitwy, która swój początek miała właśnie w pobliżu tego miejsca. Składa się z trzech krzyży – Golgoty Powstańczej, okazałego dębu imienia „Rębajło”, tablic informacyjnych oraz ławek.

Miejsce to powstało dzięki współpracy Lasów Państwowych – RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Starachowice, proboszcza kryneckiej parafii ks. kan. Wojciecha Zdona, mieszkańców sołectwa Budy Brodzkie i władz samorządowych gminy Brody. Unikalną oprawę uroczystości stworzyli sygnaliści leśni oraz grupa rekonstrukcyjna, w strojach i z bronią z okresu Powstania Styczniowego, która zademonstrowała pokaz odprawy warty powstańczej oraz oddała salwę honorową z historycznej broni palnej.

Na koniec wszyscy mogli ogrzać się przy ogniskach, poczęstować gorącym posiłkiem i pieczonymi kiełbaskami.

W uroczystości uczestniczyli: dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Piotr Kacprzak, sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela, przewodniczący Rady Gminy w Brodach Janusz Adamus, radna Aneta Kutera, nadleśniczy Nadleśnictw: Starachowice Ryszard Bis i Ostrowca Świętokrzyskiego Adam Podsiadło oraz Jan Chryzostom Czachowski – potomek oficera w Powstaniu Styczniowym płk Dionizego Czachowskiego, sołtys wsi Budy Brodzkie Joanna Kutera, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

R.G.

W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy

Miejsce upamiętniające Powstanie Styczniowe i zwycięską bitwę pod Iłżą

Był również gorący posiłek dla uczestników