Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 4 lutego 2019

Radni opozycji krytykują prezydenta, ojciec boi się o jego zdrowie

Choć od wyborów minęło zaledwie trzy miesiące, a od zaprzysiężenia nowych radnych dwa, to konflikt między radnymi opozycyjnymi z Prawa i Sprawiedliwości a prezydentem Markiem Materkiem nie ustaje.

Zaczęło się od planów przenosin dwóch szkół podległych Powiatowi do budynków gminnych po gimnazjach, które w związku z reformą edukacji, w czerwcu br. zostaną wygaszone. I tak, jak chęć relokacji III Liceum Ogólnokształcącego z ulicy Glinianej do budynku po Gimnazjum nr 4 na osiedlu Południe nie rodziła protestów, tak pomysł przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ulicy Szkolnej do budynku Gimnazjum nr 3 przy ulicy Leśnej, od początku spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu środowisk, w tym politycznego związanego z Prawem i Sprawiedliwością. 25 stycznia br. zorganizowano przed Urzędem Miejskim pikietę przeciwko przenosinom ZSZ nr 3 z ulicy Szkolnej na Leśną. Doszło na niej do wymiany zdań między radną powiatu, byłą starostą Danutą Krępą a prezydentem Markiem Materkiem i m.in. tej wymianie zdań dotyczyła konferencja radnych PiS, jaka odbyła się w minioną środę, 30 stycznia br.

Radne powiatu: Danuta Krępa, Agnieszka Kuś i Joanna Główka, jeszcze raz podkreśliły, że Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się zmianie lokalizacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

– Oczekujemy od Zarządu Powiatu działań, które będą zgodne z interesem powiatu. W tym interesie leży nie przekazywanie majątku, ponieważ powiat ma duże potrzeby. Jest do realizacji wiele zadań, na które brakuje środków. A przekazanie Gminie budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, która mogłaby go sprzedać, jest działaniem sprzecznym z interesem powiatu – mówiła radna Danuta Krępa i apelowała do Zarządu Powiatu, aby wyremontować halę sportową, która znajduje się przy Zespole Szkół i dostosować ją do wymagań Sanepidu.

Danuta Krępa nawiązała też do wymiany zdań podczas pikiety między nią a prezydentem Markiem Materkiem.

– Prezydent oskarżył mnie, że to poprzez moje działania w okresie, kiedy sprawowałam funkcję starosty, dzisiaj Zespół Szkół Zawodowych nr 3 musi być przenoszony do nowej lokalizacji. A faktem jest, iż na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu poprzedni Zarząd Powiatu nie zabezpieczył środków własnych. Powiat musiałby zaciągnąć dług w wysokości 20 milionów złotych. To nie było możliwe, dlatego z trzech projektów, które były wtedy złożone jest realizowany jeden, dotyczący Centrum Kształcenia Praktycznego – wyjaśniała Danuta Krępa.

Solidaryzując się z klubową koleżanką, „w związku z wysoce niestosownym a wręcz nagannym zachowaniem prezydenta miasta Starachowice, Pana Marka Materka w stosunku do radnej powiatu w Starachowicach Pani Danuty Krępy, starosty starachowickiego w okresie od 30 stycznia 2017 roku do 22 października 2018 roku, radni Prawa i Sprawiedliwości wybrani w wyborach bezpośrednich, reprezentujący wyborców – mieszkańców powiatu starachowickiego, wyrażają sprzeciw takiemu zachowaniu, które miało miejsce w dniu 25 stycznia 2019 roku i żądają przeprosin (…) postawa Pani Danuty Krępy jest przykładem właściwego pojmowania funkcji radnego, szczególnie, gdy sprawy dotyczą majątku powiatu czy funkcjonowania podległych placówek oświatowych. Lekceważenie Pani Danuty Krępy, kłamliwe pomawianie, oszczerstwa są pogwałceniem statusu radnego oraz reguł przyzwoitości i dobrego zachowania. Telefoniczne nękanie radnej Pani Danuty Krępy świadczy o braku taktu prezydenta Marka Materka, choćby nawet ze względu na różnicę wieku. Rozmowy i dialog między radnymi i mieszkańcami oraz zainteresowanymi stronami dotyczące przeniesienia szkół winny stanowić podstawę właściwego zachowania (…) wobec nagannej postawy Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka pragniemy wyrazić swój protest i przypomnieć, że jako radni musimy słuchać ludzi, być blisko wyborców i przestrzegać prawa” – czytamy w wydanym oświadczeniu radnych PiS.

– Nie będę przepraszał za mówienie prawdy. Informacje, jakie przekazałem protestującym podczas pikiety 25 stycznia br., to fakty, które mają swoje potwierdzenie w dokumentach. Była starosta Pani Danuta Krępa nie skorzystała z dofinansowania przyznanego na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, nie skorzystała z dofinansowania na budowę hali sportowej przy tym zespole szkół. Gdyby te inwestycje zostały zrealizowane, nigdy nie proponowałbym przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych do innego obiektu. Złożyliśmy ofertę pomocy dla Powiatu Starachowickiego, z której powiat może skorzystać lub nie. Jako Gmina jesteśmy w stanie samodzielnie zagospodarować budynek po Gimnazjum nr 3 na inne cele związane z działalnością miejską. Możemy rozgraniczyć miasto i powiat i zaprzestać współpracy ponad podziałami, wspólnego rozwiązywania problemów, ale chyba nie tego oczekują od nas mieszkańcy, którzy oddali na nas swoje głosy – odpowiada prezydent Marek Materek.

Zamianą nieruchomości między samorządem gminnym i powiatowym zajmuje się w Starostwie specjalny zespół, któremu przewodniczy członek Zarządu Powiatu, Jerzy Materek. Radna Agnieszka Kuś miała więc wniosek.

– W związku z tym, że do dzisiaj nie otrzymaliśmy sprawozdania z pracy zespołu, którym kieruje pan Jerzy Materek, rozważamy złożenie wniosku do starosty Piotra Babickiego o odwołanie pana Jerzego Materka z funkcji członka Zarządu – powiedziała na konferencji.

Takiego wniosku nie było jednak w programie sesji Rady Powiatu, która obradowała w miniony czwartek, 31 stycznia br. Radni PiS postulowali jednak o przedstawienie sprawozdania i materiałów z pracy zespołu, zarówno w sprawie relokacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, jak i III Liceum Ogólnokształcącego.

– Złożenie wniosku o odwołanie pana Jerzego Materka być może nastąpi, rozważamy taką możliwość, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak będą wyglądały te materiały, czy je otrzymamy. Jeżeli była powołana komisja, to chyba po to, żeby pracować w tej komisji. Chcemy wiedzieć, jakie są wyniki, nawet jeśli ta komisja nie zakończyła pracy bądź uznała, że nie ma już sensu dalej pracować ze względu na to, że odstąpiono na rok od propozycji przeniesienia ZSZ nr 3, to chcemy wiedzieć, co ona wypracowała – mówiła radna Danuta Krępa.

– Ważniejszą sprawą jest to, dlaczego panie radne wnioskują o to (odwołanie z funkcji – przyp. red.) i czy mają do tego merytoryczne podstawy. Czy są merytoryczne podstawy, czy też jestem w tym konkretnym przypadku elementem jakieś rozgrywki personalnej. Chodzi o rozgrywkę na linii pani Danuta Krępa a Marek Materek – prezydent, a jak państwo wiedzą i mój syn? Czy to jest ta rozgrywka? Czy też jest to element rozgrywki politycznej, czy też jakiejś innej. Co istotne, jej ofiarą są uczniowie i mieszkańcy, którzy niestety stracą, a już tracą bardzo dużo w wyniku zmasowanych działań, które trwają od pierwszych tygodni powołania nowej Rady i nowego Zarządu Powiatu – skomentował Jerzy Materek, dodając, że jego zdaniem każdemu trzeba dać szansę, by popracował, bo jest przyjętym zwyczajem, że pierwsze sto dni pracy pozwala wniknąć w zakres obowiązków, poznać problemy oraz zainicjować i wykonać pewne działania.

– Zapewniam państwa, że od pierwszego dnia uczestniczę w strategicznie ważnych problemach dotyczących miasta Starachowice i powiatu starachowickiego, A są to sprawy związane z kwestią budowy wiaduktu, Lubianki czy nieruchomości powiatu – mówił J. Materek.

Jerzy Materek nie zgadza się z zarzutami radnych z klubu PiS

Na pytanie, jak jako ojciec odbiera ataki na jego syna przyznał, że obawia się o jego zdrowie, gdyż widzi, co się dzieje. Protesty i nagonka wywołują bowiem duży stres i mogą mieć dla prezydenta skutki uboczne. Sam również wszelkiego rodzaju tzw. hejt przeżywa i już ma problemy zdrowotne z sercem.

– Te ataki dzieją się w sytuacji, gdzie 85 procent mieszkańców Starachowic zaufało synowi, powierzyło mu obowiązki prezydenta miasta, a bardzo wąska grupa radnych z panią Krępą na czele, którzy nie wykonali wielu zadań, którzy moim zdaniem niewłaściwie zarządzali powiatem, recenzują i atakują, nie przedstawiając przy tym merytorycznych zarzutów – stwierdził Jerzy Materek, który nie zamierza rezygnować z funkcji członka Zarządu Powiatu Starachowickiego.

 

                                                (azab)