Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 4 lutego 2019

Wybrali sekretarza miasta


Komisja rekrutacyjna podsumowała konkurs ogłoszony na stanowisko sekretarza miasta Starachowice i wybrała do pełnienia tych obowiązków Barbarę Szymańską. Zastąpiła Beatę Dudę.

Dotychczasowa sekretarz miasta, w ubiegłorocznych wyborach samorządowych zdobyła mandat radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego i uznała, że trudno jej było pogodzić obowiązki z pracą na stanowisku sekretarza miasta Starachowice. Prezydent Marek Materek pozytywnie ustosunkował się do złożonej przez Beatę Dudę prośby o rozwiązanie stosunku pracy.

Do ogłoszonego konkursu na to stanowisko zgłosiły się dwie osoby. Jeden kandydat nie spełnił wymagania obligatoryjnego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych i komisja zdecydowała o wyborze kandydatury Barbary Szymańskiej. Jest starachowiczanką, absolwentką Politechniki Radomskiej na kierunku finanse publiczne. Dotychczas kierowała pracą oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Barbara Szymańska pracę w Urzędzie Miejskim w Starachowicach rozpocznie 12 lutego br.

(azab)