Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 11 lutego 2019

Bezpieczeństwo z dofinansowaniem

UW Kielce

Urząd Wojewódzki w Kielcach zakończył ocenę projektów złożonych w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2019". Na liście do realizacji jest kilka z naszego powiatu.

Zakwalifikowany do dofinansowania projekt naszego powiatu pt. „Bezpieczna szkoła to podstawa! – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, otrzymał 80 000,00 zł. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników projektu: uczniów, rodziców i nauczycieli na temat współczesnych uzależnień i patologii społecznych oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego składającego się z 32 nowoczesnych kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie szkoły i wokół budynku. Zaplanowano wiele działań w formie zajęć integracyjnych, szkoleń, pogadanek, warsztatów profilaktycznych, konferencji oraz debat, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki otrzyma ponad 20 tys. zł na projekt pn. Świętokrzyska Koalicja Seniorów –  Etap II Przepisy na bezpieczeństwo, którego celem jest przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji, jak postępować w przypadku zagrożenia. Działania obejmują cykl spotkań profilaktycznych na terenie całego województwa, przeprowadzenie imprezy profilaktycznej pod nazwą „Przepis na bezpieczeństwo”, konkurs na scenariusz scenki dotyczącej bezpieczeństwa oraz II Targi „Senior profilaktyki”.

Gmina Mirzec jest liderem w gronie beneficjentów tego programu. Do dofinansowania zakwalifikowano 3 projekty dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych. Na montaż barier energochłonnych z doświetleniem oraz barierek ochronnych z oznakowaniem na drogach lokalnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gmina dostanie dofinansowanie w wysokości 25 000 zł. Dużo więcej, bo 85 tys. zł przyznano na poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania pionowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z gminną w sołectwie Osiny, natomiast na projekt dotyczący bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w sołectwie Trębowiec Urząd Wojewódzki przeznaczył 50 tys. zł. Zaplanowano w tych projektach również przeprowadzenie spotkań informacyjnych, instruktaż dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym rolników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

(az)