Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 11 lutego 2019

Marszałek Jarubas pracuje dla miasta

Marszałek województwa świętokrzyskiego (2006 - 2018), wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Adam Jarubas został pełnomocnikiem prezydenta Starachowic ds. społecznych. Zastąpił mianowanego na prezesa PWiK wiceprezydenta Jerzego Miśkiewicza.


Koordynowaniem zadań związanych z rozwojem polityki społecznej, edukacji, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta zajmuje się teraz w Urzędzie Miejskim były Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i były kandydat na prezydenta RP, Adam Jarubas, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym.

– Jestem ogromnie dumny i zaszczycony, bardzo się cieszę, że udało się namówić marszałka Adama Jarubasa do tego, żeby zechciał z nami współpracować. Człowiek, któremu Starachowice wiele zawdzięczają, ponieważ we wszystkich projektach, które realizowaliśmy, miał swoją cząstkę. To były projekty, które rozpoczynaliśmy wspólnie, a będą realizowane w kolejnych latach – mówił na konferencji 5 lutego br. prezydent Marek Materek przedstawiając swojego nowego pełnomocnika.

– Starachowice stały się w wielu obszarach wzorem, walcząc z wizerunkiem medialnym sprzed lat. Myślę, że te Starachowice, dla których pracuje od lat pan prezydent Materek, to nowoczesne, europejskie miasto, które może być wzorem dla wielu innych. Cieszę się, że będą mógł wspierać administrację pana prezydenta – powiedział Adam Jarubas.

Adam Jarubas urodził się w 1974 roku, jest szefem struktur Ludowców w naszym województwie. W latach 2006 – 2018 pełnił funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, obecnie ma mandat radnego sejmiku. Jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta RP i wykładowcą na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do obowiązków pełnomocnika ds. społecznych należeć będą: koordynowanie zadań związanych z rozwojem polityki społecznej, edukacji, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta; monitorowanie procesu wdrażania funduszy europejskich oraz analizowanie czynników sprzyjających rozwojowi regionalnemu, pod kątem optymalnej realizacji działań w odniesieniu do przyszłego okresu programowania i polityk UE oraz współpraca międzynarodowa.Także koordynowanie pierwszej miejskiej strategii dla młodzieży w regionie, prac nad tworzeniem i wdrażaniem strategii, poprawa jakości kształcenia, rozwój ekonomii społecznej, wdrożenie rozwiązań na rzecz czystego powietrza oraz integracja cudzoziemców.

Adam Jarubas będzie zatrudniony na umowę – zlecenie z wynagrodzeniem około 5 – 6 tysięcy zł netto.

Kadrowa zmiana jest również na stanowisku sekretarza Urzędu Miejskiego. Konkurs, ogłoszony na to stanowisko wygrała Barbara Szymańska, starachowiczanka. Ma 56 lat, jest absolwentką Politechniki Radomskiej na kierunku finanse publiczne. Ostatnio kierowała pracą oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

–  Liczę, że będzie dobrze realizowała zadania sekretarza miasta – powiedział prezydent Marek Materek przedstawiając nową sekretarz. – Że będzie ona łącznikiem pomiędzy Urzędem Miejskim w Starachowicach a Urzędem Wojewódzkim – stwierdził prezydent miasta.

– Stanowisko sekretarza, które zostało mi powierzone, to szczególny zaszczyt, wielkie wyróżnienie, ale też wielkie zaufanie. Zamierzam się z niego wywiązywać rzetelnie, sumiennie, zgodnie z powierzonymi obowiązkami – mówiła Barbara Szymańska.

Do zadań sekretarza UM należy m.in. inicjowanie koniecznych zmian w zakresie struktury organizacyjnej oraz przepisów związanych z organizacją pracy w Urzędzie, nadzór nad właściwym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych magistratu, współrealizacja zadań obronnych, wynikających ze szczególnych regulacji prawnych, podejmowanych przez referaty, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy, współuczestniczenie w organizowaniu kontaktów prezydenta z przedstawicielami innych środowisk, a także organizowanie wymiany doświadczeń z innymi gminami, nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji i koordynacja działań związanych z dostępem do informacji publicznej.

(azab)

Prezydent Marek Materek przedstawił nową sekretarz Urzędu Miejskiego, Barbarę Szymańską oraz nowego pełnomocnika ds. społecznych Adama Jarubasa