Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Brody 11 lutego 2019

Modernizacja punktu zbiórki odpadów

KrynkiZarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął kolejny konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu gospodarki odpadami. Są pieniądze dla Gminy Brody.

Projekt gminy Brody „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu z działania 4.2 „Gospodarka Odpadami”. Przeznaczone jest na modernizację już istniejącego punktu zbiórki odpadów w Krynkach. Wartość całkowita projektu to 993,6 tys. zł, a dofinansowanie z EFRR – 686,6 tys. zł. Głównym elementem punktu będzie utwardzony plac na kontenery magazynowe z polem manewrowym do ich odbioru. Zmodernizowany zostanie również budynek socjalno-magazynowy oraz budynek administracyjny. Teren będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany, a odpady będą zbierane i magazynowane w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach i kontenerach oraz w magazynie odpadów w miejscu zabezpieczonym przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska.

(az)