Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 11 lutego 2019

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Starosta Piotr Babicki przewodził pierwszemu w tym roku posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zajął się w dużej mierze omówieniem niekorzystnej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju oraz zagrożeń wynikających z możliwości przeniesienia wirusa na teren powiatu. Wśród poruszanych kwestii znalazła się też sytuacja epidemiologiczna odry i postępowanie w przypadku jej wystąpienia, zapewnienie opieki i pomoc ludziom bezdomnym oraz przygotowanie na wypadek ekstremalnych warunków atmosferycznych w okresie zimy.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Zbigniewa Polaka, Powiatowego Lekarza Weterynarii, na terenie województwa świętokrzyskiego nie stwierdzono jak dotąd ASF u świń i dzików. Najbliższy potwierdzony przypadek dotyczy padłego zwierzęcia w Starym Rachowie, w powiecie kraśnickim (woj. mazowieckie), co skutkowało ustanowieniem strefy ochronnej także na części powiatów: opatowskiego i sandomierskiego czyli w woj. świętokrzyskim. Podczas spotkania była też mowa o tym, jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika, czym jest bioasekuracja, a także, jakie środki należy przedsięwziąć w związku z wystąpieniem ASF.

Z kolei Ewa Dróżdż, Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiła sytuację epidemiologiczną odry i postępowanie w przypadku jej wystąpienia. Z ramienia szpitala wypowiadali się na ten temat: p.o. dyrektora ds. leczniczych, Piotr Nowak oraz Jadwiga Maciukajć – kierownik oddziału chorób zakaźnych.

W dalszej części podjęto temat zapewnienia opieki oraz pomocy ludziom bezdomnym, głównie na terenie gminy Starachowice, bo – jak poinformowali obecni na posiedzeniu: wójt gminy Brody – Marzena Bernat, sekretarz Gminy Pawłów – Krzysztof Charemski oraz wójt Gminy Mirzec – Mirosław Seweryn, na terenach ich gmin nie ma osób bezdomnych. Stale prowadzone są jednak kontrole opuszczonych budynków.

Poruszono też kwestię działań w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimy. Kontrole budynków wielkopowierzchniowych, prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wypadły pomyślnie. O dobrym przygotowaniu do zimy mówili również przedstawiciele gmin. Zastępca komendanta PSP w Starachowicach zwrócił uwagę na potrzebę posiadania agregatów prądotwórczych w urzędach i instytucjach, co jest niezbędne w sytuacjach długotrwałego braku prądu spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Z uwagi na istotę tego problemu, starosta Piotr Babicki zdecydował, że temat zostanie zgłębiony na kolejnym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Starachowicach.

Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przewodził starosta Piotr Babicki