Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 11 lutego 2019

Odkrywają świat z angielskim

Przez pięć dni Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach gościł uczniów oraz nauczycieli z czterech krajów - Turcji, Włoch, Francji i Rumunii w ramach projektu "Exploring the Word with English", współfinansowanego z programu Erasmus+. W podsumowaniu jego pierwszego etapu uczestniczył wicestarosta Dariusz Dąbrowski.

„Exploring the Word with English” – to tytuł projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach wspólnie z partnerami z Turcji, Włoch, Francji i Rumunii. Ma on na celu zdobycie nowych doświadczeń oraz umiejętności zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli partnerskich placówek. Dzięki jego realizacji, nauczyciele będą mieli możliwość wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz podwyższenia kompetencji, zarówno zawodowych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Natomiast uczniowie, pracując w zespołach międzynarodowych, poprawią swoje umiejętności językowe, zwiększą poczucie własnej wartości i będą rozwijać zarówno swoją międzynarodową świadomość, jak i umiejętności interpersonalne, co było widoczne podczas wizyty zagranicznych partnerów w Starachowicach.

W trakcie pięciodniowego pobytu uczestniczyli oni we wspólnych warsztatach oraz wyjazdach mających na celu wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń i integrację, a przy okazji pokazanie także kulturalno – geograficznych walorów naszego powiatu i kraju. Podsumowanie wizyty odbyło się 29 stycznia br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Uczestniczył w nim również wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który wyraził swoje zadowolenie z podejmowanych działań.

– Mam świadomość, iż współpracę pomiędzy narodami buduje się nie poprzez zawieranie umów i dekretów państwowych, ale poprzez współpracę taką jak ta – mówił wicestarosta, wyrażając nadzieję, że goście zabiorą od nas ciepłe wspomnienia i liczne kontakty z przyjaciółmi z Polski.

Kolejne spotkania w ramach projektu „Exploring the Word with English”, z udziałem naszych uczniów oraz nauczycieli odbędą się we Włoszech w kwietniu tego roku, a następne – w Rumunii, Francji i Turcji.

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski z włoską młodzieżą oraz dyrektor ZSZ nr 1 Moniką Wójcik