Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 11 lutego 2019

Ogłosili konkurs na dyrektora MOPS

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach pojawiło się ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypomnijmy, funkcję tę piastuje Jolanta Grudnicka zarządzająca placówką w zastępstwie za Danutę Krępę, która została starostą starachowickim, nie zrezygnowała ze stanowiska lecz poprosiła o urlop bezpłatny. Grudnicka w 2017 roku wygrała konkurs.

Po wyborach samorządowych w 2018 roku, prezydent miasta Marek Materek wystąpił do nowej Rady Powiatu Starachowickiego z prośbą o wydanie przez radnych zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Danutą Krępą. Prośbę swą motywował niezadowoleniem większości pracowników z pracy z byłą starostą, którzy na jego ręce złożyli list protestacyjny. Radni koalicji w powiecie zgodę wydali, Danuta Krępa do MOPS nie wróciła, a rozwiązanie umowy zaskarżyła do Sądu Pracy.

Jej następczyni wygasła umowa na zastępstwo i dlatego prezydent Marek Materek ogłosił nabór na to stanowisko. Kandydaci chcący ubiegać się o funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, powinni m.in.: posiadać minimum 5 lat stażu pracy, wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

(azab)