Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 11 lutego 2019

Powiat gotowy na zmiany w oświacie

Ostatnie miesiące upłynęły władzom powiatu na przygotowaniach do przyjęcia podwójnych roczników uczniów w szkołach średnich.

We wrześniu 2019 r. do szkół średnich w mieście trafi 1601 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Sporo, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, do tej pory było ich ok. 700-800. Dla wszystkich znajdą się miejsca w szkołach publicznych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

– Przygotowaliśmy 1632 miejsca w 48 oddziałach – mówi wicestarosta Dariusz Dąbrowski. – Po połowie dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. We wszystkich typach szkół zachowana jest ta symetria.

I LO planuje utworzenie 8 klas pierwszych, 4 dla uczniów szkół podstawowych i 4 dla uczniów gimnazjów, II LO – po 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a III LO, po zmianie siedziby, planuje nabór do 4 oddziałów. ZSZ nr 1 na ten moment zamierza utworzyć 6 oddziałów, po 3 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Duży nabór, 10 oddziałów (po 5 oddziałów dla absolwentów podstawówek i gimnazjów) planuje ZSZ nr 2, natomiast w ZSZ nr 3, w Szkole Branżowej I stopnia trwają przygotowania do utworzenia łącznie 8 oddziałów (po 4 dla każdego rodzaju absolwentów) i 2 oddziałów (po 1 dla każdego z rodzaju absolwentów) w Licem Sportowym.

Będzie to rok szczególnie skomplikowany, będą dwa nabory, po dwie komisje rekrutacyjne w każdej ze szkół i dwa odrębne postępowania.

– Chcemy kontynuować nabór elektroniczny, oparty o wypracowane systemy – mówi wicestarosta Dariusz Dąbrowski. – Będziemy proponować jednak młodzieży większą otwartość na możliwość naboru do naszych szkół. Dotychczas absolwent mógł wskazać 3 szkoły, pod względem preferencji. Teraz chcemy zaproponować, aby wskazał ich 6, wybierając spośród wszystkich, prowadzonych przez Powiat Starachowicki. Zdarzało się, że uczniowie lokowali swoje zainteresowanie wyłącznie w liceach i jeśli nie spełniali wymogów, zostawali bez przydziału. Teraz, jeśli wskażą któreś technikum, spokojnie zostaną do niego przyporządkowani. Jesteśmy otwarci także na absolwentów ze szkół z innych powiatów oraz województw – dodaje wicestarosta

(amar)

ZSZ nr 2 planuje największy nabór podwójnych roczników