Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 11 lutego 2019

Programy społeczne ruszyły

Prezydent Starachowic ogłosił nabór wniosków do dwóch programów społecznych: "Starachowickie Podwórka" i Pogram Inicjatyw Lokalnych. Mieszkańcy, którzy chcą zmienić swoją okolicę, muszą pokryć 25 procent inwestycji, resztę dokłada miasto.

Celem programu Starachowickie Podwórka jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Udział miasta we współfinansowaniu projektu nie może przekroczyć 75 procent wartości ustalonej wspólnie przez wnioskodawców i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony kosztorys, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota współfinansowania przez miasto nie może być wyższa niż 35 tys. złotych brutto. Zainteresowane udziałem w projekcie Wspólnoty składają wniosek, który jest do pobrania na stronie internetowej www.starachowice.eu lub osobiście w Urzędzie Miejskim oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia.

W trzech dotychczasowych edycjach starachowickie wspólnoty we współpracy z Gminą zrealizowały 21 projektów, a były to; przebudowa i remonty chodników, wykonanie nowych miejsc postojowych, budowa zieleńców, modernizacja i remonty dróg wewnętrznych. W minionym roku zrealizowano 8 inwestycji o łącznej wartości 276 805 złotych. To: modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10 (40 326 zł), budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 7 (blisko 30 000 zł), utwardzenie działki budowlanej kostką brukową przy ul. Staszica 1 (15 424 zł), utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych (44 585 zł), modernizacja chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13 (45 437 zł), modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 (43 425 zł), wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy Al. Niepodległości 70 (12 662 zł) oraz modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B (62 290 zł).

Program Inicjatyw Lokalnych realizowany jest przez Gminę Starachowice po raz piąty. Wnioski można składać końca lutego br. W budżecie na 2019 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 200 tysięcy złotych.

W latach 2015 – 2018 w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych zrealizowano łącznie 62 inwestycje o łącznej wartości blisko miliona złotych. Wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice to ponad 719 tys. złotych, a przez mieszkańców około 240 tys. złotych. Zgodnie z regulaminem, inwestycje muszą być realizowane na terenie i w obiektach należących do Gminy Starachowice. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić, jako wkład własny, 25 procent szacunkowego kosztu inwestycji. Pozostałe 75 procent kosztów zadania pokryje Gmina.

W 2018 roku zrealizowano m.in. przedsięwzięcia związane z doposażaniem szkół i przedszkoli w sprzęt multimedialny, niezbędny do edukacji, uzupełniono wyposażenie w jednostkach oświatowych, w tym między innymi: zmywarki, patelnie, piec konwekcyjno – parowy, szafki ubraniowe, ławki, krzesełka, a także zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw. Inwestycje zrealizowano w przedszkolach miejskich nr 6, 11, 13 i 14 oraz w Szkole Podstawowej nr 13.

Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej składa się do prezydenta miasta w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Dokumenty są do pobrania na stronie: www.starachowice.eu lub w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Mieszkańców. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni od dnia złożenia.

(azab)

W Przedszkolu Miejskim nr 6 zamontowano przesuwną zabudowę aluminiową (drzwi wewnętrzne)

Dwa nowe urządzenia zamontowano na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11

W ramach PIL zakupiono meble do szatni dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 14

Zakup nowej patelni elektrycznej pozwolił w sposób racjonalny przygotowywać zdrowe posiłki dla przedszkolaków z PM nr 13

Wyposażenie pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej kosztowało 26 093 złotych

W ramach programu Starachowickie Podwórka zmodernizowano m.i.n drogę wewnętrzną przy ul. Konstytucji Maja 31

Przy ulicy Al. Niepodległości 70 wykonano ogrodzenie placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej