Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 11 lutego 2019

„Rozliczmy radnego za czyny jego”


W tym miesiącu rozpoczynają się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Jest to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się ze swoimi radnymi, przedstawić problemy i oczekiwania mieszkańców.


   W kampanii wyborczej kandydaci na radnych odwiedzali wyborców, składając obietnice, co niektórzy wręczali nawet batoniki, gadżety i z łezką w oku prosili o głos. I dawnym zwyczajem, co niektórych radnych tyle widziano…. Teraz radnych możemy obejrzeć w lokalnych mediach, lub na dyżurach w Urzędzie Miejskim.

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” uczestniczy w programie „Masz Głos” Fundacji Batorego. W ramach tych działań  proponujemy wdrożenie społecznej akcji pod nazwą „Rozliczamy Radnego Za Czyny Jego”. Przed nami pięć lat kadencji, warto przyjrzeć się, co robi radny z naszego okręgu i jaki ma kontakt z wyborcami.  Pierwszą naszą propozycją jest sprawdzenie na ile radni zainteresowani są spotkaniami z mieszkańcami. Swoją propozycje kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych, które od lat są pozostawione samym sobie. O ile mieszkańcy bloków spółdzielczych mają kontakt ze swoimi radnymi poprzez Rady Osiedlowe, Rady Nieruchomości oraz administracje spółdzielni, to mieszkańcy wspólnot już nie mają takich możliwości. Okazją niech więc będą zebrania wspólnot. Dlatego też proponujemy, zachęcamy i apelujemy, aby wspólnoty i zarządcy wspólnot zapraszali na zebrania radnych. Apel kierujemy też do radnych: przyjdźcie na zebrania, wielu z was mieszka we wspólnotach (m.in. radni: Adamus, Orkisz, Sowula), a terminy zebrań można ustalić u zarządców.

Jak można zaprosić radnego? Najprościej pisemnie poprzez Biuro Rady Miejskiej mieszczące się na I piętrze w budynku UM. Także przez internet, bo wielu ma profile na Facebooku. Nasze Stowarzyszenie również służy pomocą, by skontaktować z radnym, przesłać pismo, możemy to ułatwić. Pełnimy dyżury na I piętrze w Galerii „Skałka” w każdy poniedziałek, godz. 16.00, lub przesłać wiadomość na pocztę e-mail: info.naszemiasto@wp.pl

Przypominamy radnych osiedli, gdzie znajdują się wspólnoty: osiedle „Wzgórze”, „Stadion” „Harcerska” „Majówka” nr od 1-11, 2-22 radni: Mirosław Adamus, Włodzimierz Orkisz, Mariusz Zaborski, Michał Walendzik, Lidia Niewczas; osiedle „Majówka”, ul. Piłsudskiego – radni: Marcin Sowula, Dariusz Lipiec, Jadwiga Piątek, Bronisław Paluch, Marek Kamiński; osiedle „Żeromskiego”- radni: Rafał Lipiec, Marta Zięba, Mariusz Konarski, Krzysztof Różycki, Monika Rutkowska; osiedle Południe: bloki przy ul. Wysockiego – radni: Tomasz Andrzejewski, Sylwester Kwiecień, Monika Nowak, Krzysztof Zuba, Agnieszka Cheda, Jarosław Nowak.

Zapraszajcie radnych na zebrania wspólnot. Ocenicie, jak wasz mandatariusz interesuje się waszymi problemami.

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych

www.naszemiasto.starachowice.pl