Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 11 lutego 2019

Stypendysta premiera z Liceum Sportowego

131 uczniów z województwa świętokrzyskiego odebrało w minioną środę stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość miała miejsce 6 lutego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Kryterium była średnia ocen w danej szkole w roku szkolnym 2017/2018. Wśród stypendystów  jest Jakub Kalisz – uczeń Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Udowodnił, że łączenie sportu i nauki daje znakomite i wymierne finansowo efekty. Z rąk Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty Katarzyny Nowackiej przyjął również dyplom za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 258 zł miesięcznie.

Na liście stypendystów Prezesa Rady Ministrów są także uczniowie starachowickich szkół: Ewelina Garbacz – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Weronika Krawczyk – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego ” Hubala”, Bartłomiej Sikorski – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Adam Ryski – II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica oraz Łukasz Pocheć – Technikum nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

A. Marciniak

Jakub Kalisz otrzymał stypendium premiera