Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 11 lutego 2019

Trwa nabór wniosków o pomoc w usunięciu azbestu

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice w 2019 r. Usługa ta będzie świadczona przez firmę, z którą Gmina Starachowice podpisze umowę.

Z pomocy mogą skorzystać właściciele nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i pomocniczych, wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie miasta Starachowice

Pomoc polega na jednorazowym pokryciu kosztów usługi polegającej na:

– demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku powstałych odpadów,

– usunięciu i unieszkodliwieniu na przystosowanym składowisku zdeponowanych na posesji odpadów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje dot. pomocy i druki wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl