Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 11 lutego 2019

W straży nie jest źle

Roczne podsumowanie

Radni powiatu starachowickiego zapoznali się z ubiegłorocznymi wynikami działań miejscowej Komendy PSP.

Informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawił komendant powiatowy st. bryg. Wiesław Ungier. Szczegółowo omówił statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych akcji ratowniczo – gaśniczych oraz działań prowadzonych w zakresie kontrolno – rozpoznawczym.

W 2018 roku funkcjonariusze komendy powiatowej podjęli 980 interwencji, w porównaniu do 2017 r. było ich tylko o 9 więcej, ale pożary nie należą już do najczęstszych zdarzeń, gdyż dominują wypadki spowodowane siłami natury, m.in. na skutek ulewnego deszczu.

– Nie odnotowano wzrostu tragicznych wypadków, będących następstwem zatrucia dwutlenkiem węgla – relacjonował komendant Wiesław Ungier, co – jak podkreślił – jest efektem prowadzonej przez KP PSP kampanii informacyjnej.

Radni dowiedzieli się też o stanie zatrudnienia, realizacji budżetu komendy, działań kwatermistrzowsko – logistycznych, działalności szkoleniowej oraz działalności z zakresu profilaktyki prewencyjnej mającej na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej w tematyce zapobiegania zagrożeniom. Z informacji wynika, że – mimo coraz lepszego wyposażenia – komenda nadal ma sporo potrzeb.

(az)

Komendant złożył Radzie Powiatu raport z ubiegłorocznej działalności KP PSP