Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Rozrywka i kultura 11 lutego 2019

Wyraz intymności

To, co piękne jest

szczególnym wyrazem uczuć

W tym doznaniu

gubią się wszystkie

moje myśli

Prawdziwą radością

jest dla mnie

twój uśmiech

Każde dobre słowo

wypowiedziane codziennie

 

Kolejna emocja j

est wyrazem tej

namiętności

To przekonanie

pozostanie dla mnie

wszystkim

Nic tak nie wzrusza

mojego serca

jak twoja łza

Ta chwila jest

zaprzeczeniem

mojej samotności

 

Nie potrafię

wyrazić słowami

tego poruszenia

Szczęście jest

cudownym stanem

mojej duszy

Ta subtelna więź

jest wyjątkowym

darem losu

Niezwykłym

porozumieniem

zakochanych osób

 

W tym odczuciu

odnajduję sens

mojego istnienia

Pocałunek jest

najpiękniejszą mową

tej miłości

To przejaw

bliskości oraz

wzajemnego szacunku

Ekscytacji uczuciem,

które jest istotą

intymności

 

01.02.2019

Robert Wołczyński