Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 26 lutego 2019

Uczniowie idą „W świat z niemieckim”

II LO

Konkurs organizowany jest od 2005 roku przez II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach pod patronatem kuratora oświaty i starosty powiatu starachowickiego. XIV edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego "W świat z niemieckim" odbyła się w II LO 16 lutego br.

 

W bieżącym roku szkolnym konkurs skierowany był nie tylko do uczniów klas gimnazjalnych, ale także ze szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie języka niemieckiego wśród uczniów całego powiatu starachowickiego oraz motywowanie ich do pogłębiania wiedzy z tego przedmiotu. Organizator konkursu, zarazem jego pomysłodawca – nauczyciel języka niemieckiego w II LO Katarzyna Gutowska-Lipiec, podróżując z uczestnikami „W świat z niemieckim” podkreśla, jak bardzo przydaje się znajomość języka niemieckiego w życiu prywatnym i zawodowym. Przykładem tego są systematycznie organizowane w „Staszicu” wymiany ze szkołami niemieckimi, m.in. w Herdecke, Aurich, Vechcie czy projekty językowo-edukacyjne. Dzięki nim młodzież może sprawdzić się w komunikacji „na żywo”, a także znacznie poszerzyć znajomość słownictwa niemieckiego. Jest to więc świetny sposób zarówno na pogłębienie swej wiedzy, jak i na nawiązanie interesujących znajomości oraz świetną zabawę.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się aż 19 szkół szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu starachowickiego. W etapie szkolnym, który odbył się 12 grudnia 2018 r. wzięło udział 71 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu gramatyczno -leksykalnego, przygotowanego przez Katarzynę Gutowską-Lipiec. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 39 uczniów z 17 szkół.

W sobotę, 16 lutego 2019 r., w budynku II LO w Starachowicach odbył się II etap konkursu. Przybyłą do liceum grupę gimnazjalistów wraz z opiekunami powitali organizatorzy, w tym uczniowie klasy I D, którzy zadbali o miłą atmosferę w tym ekscytującym dla uczestników konkursu dniu. Wraz z licealistami i wicedyrektorem szkoły Norbertem Kutyłą zwiedzili szkołę oraz uczestniczyli w czasie przerwy w rozgrywkach sportowych.

II etap konkursu składał się z części pisemnej i ustnej. Test pisemny sprawdzał podstawowe sprawności językowe m.in.: rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, poziom wiedzy z gramatyki, leksyki, a także wiedzę dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego. Do części ustnej komisja konkursowa zakwalifikowała 14 uczniów. Każdy z nich miał do wykonania 3 zadania: opis obrazka, reakcję językową oraz wypowiedź na podany w zestawie temat.

Jury w składzie: Katarzyna Gutowska-Lipiec, Dorota Głowacka, Aneta Cieśla-Pedryc, Bożena Kozłowska, Agnieszka Pawelec, Ewa Telec i Bernadeta Ryś oceniło wiedzę uczniów i przyznało miejsca. Zwycięzcą XIV Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „W świat z niemieckim” została Julia Cebula z SLO STO (opiekun Agnieszka Pawelec), II miejsce zajął Mateusz Orłowski ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach (opiekun Iwona Kowalska), zaś na III miejscu uplasowała się Aniela Jeziorska ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach (opiekun Bernadeta Ryś). Kolejne miejsca zajęli: Katarzyna Żurowska (Gimnazjum nr 1, op. Aneta Różalska), Wiktor Serwicki (SLO STO, op. Agnieszka Pawelec), Angelika Kita (Gimnazjum nr 4, op. Jolanta Wiśniewska, Marta Wojteczek (Szkoła Podstawowa w Szerzawach, op. Bernadeta Ryś) i Jakub Nowakowski (Szkoła Podstawowa nr 13, op. Jolanta Wiśniewska), Kacper Janus (Gimnazjum nr 4, op. Jolanta Wiśniewska), Natalia Mazur (Gimnazjum nr 4, op. Jolanta Wiśniewska), Emilia Nowak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach, op. Bożena Kozłowska), Kacper Zięba (Szkoła Podstawowa w Pawłowie, op. Agnieszka Pawelec),  Julia Kozieł (Szkoła Podstawowa w Szerzawach, op. Bernadeta Ryś) oraz Martyna Celuch (Szkoła Podstawowa w Osinach, op. Aneta Cieśla-Pedryc).

Uczestnicy konkursu odebrali z rąk dyrektora II LO, Tadeusza Szczepańskiego nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: starosta starachowicki, Piotr Babicki oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Kazimierz Mądzik. Pozostałe nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały przez Goethe Institut oraz wydawnictwa: Nowa Era, Macmillan/Hueber, Pearson, LektorKlett. Poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali organizatorzy. Przepyszne, domowe wypieki ufundował także Marek Zaczek, właściciel piekarni SMAK w Starachowicach oraz rodzice uczniów z klasy I D.

Organizatorzy konkursu już teraz zapraszają wszystkich miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku, który skierowany już będzie do uczniów szkół podstawowych. Naprawdę warto, bo Deutsch its trendy.

Gotowi do zmagań w języku niemieckim

Odebrali dyplomy i upominki

Katarzyna Gutowska-Lipiec