Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 4 marca 2019

Miasto nam wypięknieje

Odgrodzono chodnik od pasa na starachowickim wiadukcie, zaczęto karczować krzewy i rozdzwoniły się telefony w GAZECIE. Czytelników bardzo interesował zakres prac, bo to ich miasto.

Prezydent miasta Marek Materek ma dobre wieści dla mieszkańców.

– Wykonujemy dokumentację techniczną dotyczącą budowy dodatkowego pasa. Jest on projektowany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sadową do sygnalizacji świetlnej.  Mając dokumentację, składamy wniosek o budowę tego odcinka w ramach nowego projektu tzw. „niskiej emisji” RPO dla województwa świętokrzyskiego. W tej chwili trwają uzgodnienia z gestorami, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza Aleją Niepodległości i  ul. Ostrowiecką i ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który zarządza Aleją Kard. Wyszyńskiego – informuje prezydent Materek.

Gmina ma jednak w planach więcej do zrobienia tej wiosny.

– Rozpoczęliśmy realizację projektu zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, na który uzyskaliśmy 85 – procentowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonamy pięć skwerów. Największym, który jest objęty tym projektem, jest teren wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego.

Wzdłuż chodnika na wysokości Trzech Krzyży powstanie m.in. ścieżka rowerowa, wyremontowane będą schody, postawione kosze, ławki, a także pojemniki na na psie odchody.

– Powstaną nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz łąki kwietne. Zakres inwestycyjny jest olbrzymi. Takim charakterystycznym punktem będzie napis Starachowice, który znajdzie się na zboczu osiedla. Dla mieszkańców będzie to powód do dodatkowej dumy z miasta, w którym mieszkają – dodał prezydent Marek Materek.

Wstępny pomysł zakładał, że napis „Starachowice” będzie wykonany z zieleni, jednak gmina szuka innego rozwiązania.

– W tej chwili dyskutujemy na ten temat. Pierwotnie planowaliśmy wykonać napis z roślinności, ale obawiamy się, że czynniki zewnętrzne mogą powodować, że później będzie trudny w utrzymaniu. Możliwe, że koncepcję trochę zmienimy tak, żeby był trwały i widoczny również w nocy – mówił prezydent.

Renowacji poddany będzie również skwer za Starachowickim Centrum Kultury, w stronę ulicy 1 Maja. Prace mają potrwać do końca września 2019 roku.

Na wyłonienia wykonawcy czekają jeszcze trzy obszary: na os. Majówka, wzdłuż Al. Armii Krajowej oraz ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Partyzantów (okolica SP nr 9). Planuje się utworzenie strefy zieleni rekreacyjnej w pobliżu skweru przy fontannie, nasadzenie gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika) oraz ustawienie elementów małej architektury, infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz remont ciągów pieszych. Przy ulicy Iłżeckiej, w pobliżu targowiska miejskiego,  teren zagospodarowany ma być zielenią przyuliczną w odmianach ozdobnych, ustawione zostaną elementy małej architektury, a pomiędzy Al. Armii Krajowej, ulicą Stanisława Staszica i ulicą Kopalnianą planuje się uporządkowanie i utworzenie zieleni urządzonej o charakterze parkowym. Nasadzone zostaną gatunki drzew i krzewów rodzimych, rozstawione ławki, kosze na śmieci oraz na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży. Powstaną też ciągi piesze, rozbudowana będzie infrastruktura rekreacyjno – sportowa.

Zielone Starachowice – zapowiadane przez włodarza miasta w poprzedniej kadencji – staną się więc rzeczywistością.

(azab)

Remont schodów, ścieżka rowerowa, kosze, ławki, krzewy i napis „Starachowice”, tak będzie na terenie przy wiadukcie