Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 4 marca 2019

Miliony na odbudowę dróg w gminie Pawłów


Ponad 3,2 mln zł z tzw. "powodziówek" otrzyma Powiat Starachowicki na remont dróg powiatowych zniszczonych przez nawałnice. 27 lutego br. wicestarosta Dariusz Dąbrowski odebrał z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego promesę dotacyjną na odbudowę zniszczonych elementów infrastruktury komunalnej na dwóch drogach powiatowych w gminie Pawłów. Do końca roku wyremontowane zostanie ponad 2,2 km nawierzchni wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowościach: Bronkowice i Radkowice Kolonia.

27 lutego br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się wręczenie promes dla samorządów z naszego regionu na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało wsparcie z rezerwy budżetu państwa 38 gminom i 8 powiatom, w tym również naszemu.

Powiat Starachowicki otrzyma dotację w wysokości 3 mln 208 tys. zł na wyremontowanie dwóch dróg powiatowych w gminie Pawłów, tj. ok. 1,2 km odcinka na drodze powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia w miejscowości Bronkowice oraz blisko 1 km odcinka drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy w miejscowości  Radkowice Kolonia. Dzięki tym środkom odnowione zostanie ponad 2,2 km nawierzchni wraz z poboczami i odwodnieniem, za blisko 4 mln zł. Dofinansowanie pokryje 80 proc. tych środków. Pozostałe 20 proc. stanowić będzie wkład własny, na który złoży się Powiat razem z Gminą Pawłów. Do końca roku inwestycje zostaną zrealizowane.

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski odebrał promesę z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego