Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 4 marca 2019

ZUS odda i wypłaci emerytom

W marcu większe przelewy.

3 mln emerytów i rencistów dostanie w marcu br. gwarantowane 70 złotych. Wszystko ze względu na zmianę sposobu wyliczania waloryzacji – z procentowej na kwotowo-procentową.

Najniższe świadczenia wzrosną najwyżej.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019 (dla osób, które udowodniły wymagany staż pracy)

*1100,00 zł – emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna

*825,00 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

*1320,00 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa

*990,00 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

*1140,99 zł – kwota ryczałtowa świadczeń przedemerytalnych

*222,01 zł – dodatek pielęgnacyjny

*417,27 zł- dodatek dla sieroty zupełnej.

ZUS będzie też zwracał emerytom i rencistom nadpłacony podatek. Wyrównanie spowodowała zmiana w przepisach w związku ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. W marcu 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle więc większe przelewy emerytom i rencistom.

Kwota wolna od podatku została zwiększona dwa razy (w 2017 roku do 6600 a w 2018 do 8000 złotych). Mimo tego podatnicy będący emerytami i rencistami płacili zaliczki na podatek dochodowy. W marcu zostaną one zwrócone. Im mniejsza jest emerytura, tym zwrot będzie większy (patrz tabelka)

(az)