Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 11 marca 2019

Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – nabór uzupełniający


Trwa nabór uzupełniający osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn.; "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice".


   Projekt zakłada dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach u mieszkańców, którzy zadeklarują udział w projekcie. Trwa nabór uzupełniający, zachęcamy mieszkańców zainteresowanych udziałem, aby zgłosili się do Urzędu Miejskiego, do pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ, wartość projektu to 4 300 000 zł, natomiast otrzymana dotacja wynosi 2 400 000 zł. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego  dostępnego na stronie internetowej www.starachowice.eu w zakładce Dla Mieszkańca lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Formularz informacyjny prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starachowicach bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres: funduszeunijne@um.starachowice.eu

Osoby do kontaktu w sprawie pytań do projektu:

– Elżbieta Gralec – kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. 41 273 82 79

– Monika Kaczmarzyk – inspektor w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego, tel. 41 273 82 74.