Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 11 marca 2019

Konkursowo w „trzynastce”


W Szkole Podstawowej nr 13 podsumowano Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Językowy na Kaligram.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII, którzy w sposób plastyczny przedstawiali graficzny układ strof i wersów, oddający kształt przedmiotu związanego z ich treścią. Prace oceniane były według oryginalności pomysłu, poziomu artystycznego i technicznego, poprawności językowej i ortograficznej oraz czytelności.

Do konkursu przystąpiło 7 szkół z naszego miasta. Do organizatorów (Iza Gajewska i Rafał Cichocki) trafiło 39 pięknych prac, w których wykonanie uczniowie włożyli dużo wysiłku i wykazali się ogromną kreatywnością. Komisja w składzie: dyrektor SP nr 13, Sławomir Rymarczyk, wicedyrektor Jolanta Misiewicz, Anna Śledziowska oraz Małgorzata Adamczyk, wyłoniła zwycięzców. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zdobyła Joanna Walendzik SP nr 1, II miejsce przypadło w udziale Bognie Kuterze z SP nr 11, a III – Michalinie Cieśli z SP nr 13. Wyróżnienia zdobyli: Julia Podgórska (SP 6), Sandra Skarbek (SP 9), Maciej Rycombel (SP 2) oraz Katarzyna Zawiła (STO). Wśród uczniów klas VII – VIII zwyciężyła praca Natalii Szwajcer z SP 2, II miejsce przyznano Natalii Kamińskiej z SP 11, III – Magdalenie Strzelec (SP 13), a wyróżnienia odebrały: Weronika Mazurek (SP 9), Amelia Kozłowska (SP 6) oraz Milena Mastalerz (SP 11). Dzięki sponsorom, każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, a laureaci i wyróżnieni także cenne nagrody.

Fundatorami nagród byli: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach, Kino Helios w Starachowicach oraz Szkolny Klub Wolontariatu SP 13.

 

(amar)