Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 11 marca 2019

„Łatwo likwidować, trudniej odbudować”

Mieszkańcy o planowanej sprzedaży budynku szkoły przy ul. Kieleckiej...

Liczna grupa mieszkańców okolicy ul. Kieleckiej i Alei Niepodległości wystosowała list otwarty do prezydenta Marka Materka i Rady Miejskiej o powstrzymanie się od sprzedaży budynku Gimnazjum nr 1 (dawna Szkoła Podstawowa nr 3) przy ulicy Kieleckiej.

 

Propozycji zmian i zamian w bazie oświatowej miasta było już kilka, protestów również. Niektóre nawet okazały się skuteczne. Najświeższy dotyczy planowanej sprzedaży budynku po wygaszanym w czerwcu br. Gimnazjum nr 1 przy ul. Kieleckiej. Apel w tej sprawie do władnych w mieście dostała GAZETA.

– Historia budynku szkoły sięga lat 60. XX wieku, kiedy powstała tam Szkoła Podstawowa nr 3, do której uczęszczały setki starachowiczan z południowo – zachodniej części naszego miasta. (…) Szkoła jest w dobrym stanie technicznym, znajduje się w bezpiecznej i dogodnej lokalizacji, co czyni z niej bardzo atrakcyjną placówkę oświatową. Posiada bogato wyposażone specjalistyczne gabinety, wszechstronne pracownie do nauki, salę gimnastyczną, stołówkę szkolną oraz miejsce na zaplecze sportowe. Funkcjonowanie szkoły zapewnia uczniom higienę oraz komfort nauczania ze względu na prowadzenie zajęć w godzinach dopołudniowych. Doprowadzając do sprzedaży budynku z tak bogatym zapleczem dydaktycznym popełniamy błąd, za który przyjdzie zapłacić kolejnym pokoleniom naszego pięknego miasta. (…) doświadczyliśmy już wielokrotnie likwidacji przedszkoli, żłobków, przychodni itp. Najlepszym przykładem była chęć zlikwidowania przez włodarzy miasta, którzy sprawowali władzę we wcześniejszych okresach, Przychodni przy ul. 6 Września, która pozostała na swoim miejscu tylko dzięki inicjatywie i obronie mieszkańców. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotowa przychodnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, służąc jako pożądany ośrodek zdrowia i miejsce udzielania fachowych porad medycznych. W tym samym czasie została zlikwidowana przychodnia przy ul. Mickiewicza, w dzielnicy Orłowo. Po kilku latach okazało się, że decyzje o likwidacji wielu placówek pożytku publicznego były błędne, a które dziś trzeba naprawić. Apelujemy do władz miasta, by myśleć o tworzeniu nowych miejsc w przedszkolach lub utworzeniu żłobka w południowej części miasta (np. w Gimnazjum nr 1). Obecnie szkoły podstawowe są przepełnione, dobudowuje się sale lekcyjne, szatnie, itp. (…)  Wychodzimy z inicjatywą, która ma na celu przeciwstawienie się planom sprzedaży szkoły przez obecne władze naszego miasta i jesteśmy pełni nadziei i przekonania, że i tym razem będziemy mogli zapobiec likwidacji placówki oświatowej, bogatej w tradycje oraz uważanej przez mieszkańców jako popularny ośrodek kulturalno – naukowy. (…) „Łatwo likwidować, trudniej odbudować”. Szanowny Panie Prezydencie, liczymy, że Pan będzie szanował wolę oraz inicjatywę mieszkańców miasta, do którego Pan przybył, a po dogłębnej analizie podejmie słuszne decyzje, biorąc pod uwagę dobro obywateli i głos mieszkańców miasta, w którym wspólnie mieszkamy i którego jesteśmy obywatelami – czytamy w piśmie mieszkańców.

Poprosiliśmy prezydenta miasta Marka Materka o ustosunkowanie się do treści tego listu.

– W odpowiedzi na petycję skierowaną przez grupę mieszkańców do prezydenta miasta pana Marka Materka w sprawie planowanej sprzedaży budynku byłej siedziby Gimnazjum nr 1 przy ulicy Kieleckiej, pan prezydent dziękuje za troskę i wyrażone opinie. Decyzję w wyżej wymienionej sprawie, pan prezydent podejmie po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” wspólnie z radnymi Rady Miejskiej – mówi rzecznik Urzędu Miejskiego, Iwona Tamiołło.

(azab)