Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 11 marca 2019

Podziękowali kończącym kadencję


Trójka sołtysów w gminie Mirzec zakończyła kadencję. Za lata pracy na rzecz lokalnej społeczności podziękował im wójt, Mirosław Seweryn.


Obowiązki sołtysów zakończyli: Jadwiga Markiewicz, sołtys Gadki z 20- letnim stażem oraz Piotr Kruk i Marian Stompor, sołtysi Mirca II i Mirca I, którzy funkcję pełnili w latach 2015 – 2019. Piotr Kruk i Marian Stompor są radnymi RG i nadal pracować na rzecz mirzeckiego samorządu.  Wręczono im pamiątkowe tablice z podziękowaniami za pracę na rzecz rozwoju swoich sołectw i wzorową współpracę z samorządem gminy Mirzec.

Wójt gminy Mirosław Seweryn i przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza wręczyli także listy gratulacyjne sołtysom wybranym na kolejną kadencję. Trzy panie z tego grona funkcję sołtysa będą pełnić po raz pierwszy. Są to: Joanna Stępień – sołectwo Mirzec I, Bernadeta Kalista – sołectwo Mirzec II i Alicja Górska – sołectwo Gadka. Sołtysami ponownie zostali wybrani: Jadwiga Matysek, sołtys Tychowa Nowego, Teresa Sieczka, sołtys Jagodnego, Iwona Stępień, sołtys Małyszyna i Krzewy, Stanisław Seweryn, sołtys Trębowca, Jan Myszka, sołtys Tychowa Starego, Tadeusz Chojnacki, sołtys Ostrożanki oraz Roman Stompór, sołtys Osin.

Sołtysi z władzami gminy

A.Marciniak