Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 11 marca 2019

Prawo pracy im nieobce


Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W VII edycji udział wzięli, uczniowie klas I w ZSZ nr 2 w Starachowicach, Agata Janus, zgłębiająca wiedzę w zawodzie technik spedytor i Mateusz Pocheć przyszły technik informatyk.

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy i Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, a współorganizatorami szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy na temat „Kultura bezpieczeństwa”. Honorowy patronat nad konkursem objął minister edukacji narodowej.

Z wiedzy uczniów na pewno są usatysfakcjonowani ich nauczyciele:  Edyta Lubieniecka, Alicja Grześkowiak i Joanna Zielińska.

 

(amar)