Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Mirzec 11 marca 2019

Sterylizacja i kastracja z dofinansowaniem


Gmina Mirzec sfinansuje 70 procent kwoty zabiegu sterylizacji i kastracji domowych czworonogów, resztę kwoty, u lekarza weterynarii, z którym gmina zawarła umowę, dopłaci właściciel zwierzęcia.

 

Dofinansowanie dotyczy zwierząt powyżej szóstego miesiąca życia, zakwalifikowanych do zabiegu przez lekarza. Obejmuje badanie lekarskie, rozpoznanie wieku zwierzęcia, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym i podanie leków. Dofinansowanie nie będzie dotyczyć innych zabiegów przeprowadzanych przez lekarzy weterynarii, takich jak: odrobaczenie, odpchlenie, szczepienia, opieka stacjonarna po wykonanym zabiegu, dodatkowe leczenia w razie powikłań wynikających z samookaleczenia zwierzęcia, będącego wynikiem niedopilnowania przez właściciela, zapewnienia kaftanika pooperacyjnego czy kołnierza dla zwierzęcia na czas transportu do gabinetu lekarza i z powrotem do domu.

W jednym roku jedna osoba może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do sterylizacji lub kastracji maksymalnie dwóch zwierząt, przy czym dla każdego zwierzęcia trzeba złożyć odrębny wniosek. O kolejności przeprowadzania zabiegów decyduje data złożenia wniosku. Jeśli lekarz weterynarii uzna, że zwierzę nie może być zakwalifikowane do zabiegu i zostanie wykluczone z kolejki, na jego miejsce zostanie zakwalifikowane kolejne zwierzę, które wcześniej nie znalazło się na liście w wyniku przekroczenia limitu dofinansowania zabiegów.

Koszty poniesione przez właściciela zwierzęcia będą wynosiły odpowiednio: sterylizacja suki małej – 27 złotych, sterylizacja suki średniej – 33 zł, sterylizacja suki dużej – 39 zł, sterylizacja kotki – 24 zł, kastracja psa – 18 zł, kastracja kota – 15 złotych.

Podane ceny są cenami brutto. Właściciele psów i kotów z terenu gminu Mirzec, którzy chcą otrzymać dofinansowanie do wykonania zabiegu, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Mircu, w pokoju 314, a następnie umówić termin wykonania zabiegu z lekarzem weterynarii, wyznaczonym przez gminę. Kontakt do lekarza zostanie przekazany w Urzędzie Gminy w Mircu.

(amar)