Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wieści z gmin 11 marca 2019

Uczcili Żołnierzy Wyklętych


Piękną, patriotyczną uroczystość w Narodowym Dniu "Żołnierzy Wyklętych" zorganizowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach.

 

Zaproszenie społeczności szkolnej przyjęli: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec wraz z dyrektor Biura Poselskiego Małgorzatą Pruś, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Wiktor Kowalski, doradca wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek, Jan Zawisza, przewodniczący Rady Gminy w Mircu wraz z radnymi. Obecni byli także Ryszard Nowak, członek Zarządu Powiatu, ksiądz proboszcz osińskiej parafii Dariusz Maciejczyk, Dorota Tomaszewska, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy Mirzec, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki”.

Uczniowie, przygotowani do występu przez Jacka Królaka, Iwonę Ankurowską oraz Anetę Stasiak, przedstawili historię walki żołnierzy podziemia antykomunistycznego z narzuconą władzą komunistyczną. Szczególnie mocno wyeksponowane zostały życiorysy trójki bohaterów: Danuty Siedzikówny „Inki”, rotmistrza Witolda Pileckiego „Witolda”, „Druha” oraz Antoniego Hedy „Szarego”. Minutą ciszy uczczono pamięć znanych z nazwiska i bezimiennych Żołnierzy Wyklętych.

Głos zabrał poseł Krzysztof Lipiec, który podziękował uczniom za piękną uroczystość, a władzom gminy za kultywowanie pamięci bohaterów.

Uczniowie przedstawili historię Niezłomnych

Nie zabrakło patriotycznych pieśni

(amar)