Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
W numerze 11 marca 2019

W trosce o zdrowy rozwój młodzieży


Władze powiatu były inicjatorem konferencji "Prosty kręgosłup – zdrowe życie", jaka odbyła się w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. Wśród poruszanych kwestii znalazły się również te dotyczące przyszłości ośrodka.

 

W Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach odbyła się 6 marca br. konferencja, na której zaprezentowano historię, dorobek oraz funkcjonowanie placówki. Władze powiatu reprezentowali: starosta Piotr Babicki i wicestarosta Dariusz Dąbrowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu starachowickiego, rodzice, związki zawodowe i specjaliści z zakresu rehabilitacji. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat kwalifikacji zawodowych kadry ośrodka oraz liczby i wieku uczestników zajęć. Dyskutowano także o przyszłości ośrodka. Powiat Starachowicki, mimo trudności finansowych, od lat utrzymuje nie tylko MOGKiK, ale także Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Młodzieżowy Dom Kultury i Państwowe Ognisko Plastyczne, dbając zarówno o zdrowie, jak i rozwijanie talentów młodych mieszkańców powiatu.

Starosta Piotr Babicki podkreślił, że jesteśmy jedynym powiatem w Polsce, który finansuje tak szeroką działalność pozaszkolną, dysponując taką samą pulą pieniędzy co inne powiaty, które finansują zazwyczaj jedynie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Tylko 127 powiatów w Polsce prowadzi dodatkowo młodzieżowe domy kultury, a kolejne 39 także ogniska artystyczne. Ośrodki gimnastyki korekcyjnej, prowadzą jedynie dwa powiaty w kraju – bielski i nasz, starachowicki.

– Postępujące ograniczenie liczby uczniów w szkołach i spadek wysokości subwencji oświatowej zmuszają nas do poszukiwania wsparcia dla tych działań wśród samorządów gmin, którym tak jak nam zależy na tym, by młodzież rozwijała się zdrowo, a ewentualne wady postawy były korygowane przez wyspecjalizowaną kadrę w dobrze wyposażonym ośrodku – mówił starosta.

Na temat potrzeb i celowości dalszego funkcjonowania ośrodka wypowiadali się zarówno rodzice, jak i zatrudnieni tu pracownicy. Głos w sprawie zabrali także przedstawiciele gmin: Mirzec, Pawłów oraz Starachowice, którzy doceniając potrzebę istnienia ośrodka, deklarowali chęć udzielenia pomocy w jego utrzymaniu. Będzie to przedmiotem dalszych roboczych ustaleń.

 

Spotkanie było znakomitą okazją do zapoznania się także z bazą sprzętową MOGKiK-u