Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 18 marca 2019

Nowa formuła Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice

11 marca z inicjatywy Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice na rok 2020 i lata kolejne.


  Spotkanie prowadzili: sekretarz miasta Barbara Szymańska oraz inspektor Rafał Piwnik, odpowiedzialny z ramienia urzędu za realizację kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. W dyskusji uczestniczyli radni Rady Miejskiej, członkowie Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto”, oraz Stowarzyszenia „Wrażliwi Społecznie” a także mieszkańcy. Dyskutowano nad obecną formułą programu BO, która funkcjonuje od 2014 roku i dzieli miasto na 23 okręgi, w których mieszkańcy zgłaszają, a następnie wybierają do realizacji projekty o wartości nie przekraczającej 52 000 zł.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, iż biorąc pod uwagę obecne ceny na rynku budowlanym, wymieniona kwota będzie zbyt niska i nie wystarczy na realizację zgłaszanych przedsięwzięć.

–  Osoby uczestniczące w spotkaniu przedstawiły swoje propozycje dotyczące zmian w dotychczasowym regulaminie BO  – informuje inspektor Rafał Piwnik. – Jedna z nich dotyczy powrotu do podziału miasta na cztery okręgi, tak jak miało to miejsce w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Sugerowano również jako drugie rozwiązanie –  utworzenie jednego okręgu dla całego miasta. Przy podziale miasta na 1 okręg projekty byłyby klasyfikowane w dwóch kategoriach: na projekty małe i projekty duże. Projekty małe to takie, których koszt realizacji nie przekracza 100 000 zł, natomiast projekty duże, to takie, które mieszczą się w kwocie od 100 001 zł  do 200 000 zł. Planujemy, że w roku 2020 ogólna kwota do wydatkowania w ramach  Budżetu Obywatelskiego wyniesie 1 200 000 zł, na realizację projektów małych przeznaczona byłaby kwota 400 000 zł, natomiast na projekty duże – kwota 800 000 zł.

Na stronie internetowej; www.starachowice.eu w zakładce; Budżet Obywatelski opublikowany został projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Prosimy o zgłaszanie uwag, co do zapisów regulaminu w terminie do 5 kwietnia 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub budzet.obywatelski@starachowice.eu

Zapraszamy na spotkanie w dniu 8 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, sala 130. godz. 16.00, na którym zostaną omówione zgłoszone uwagi.