Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 18 marca 2019

Zwiedzali targi z nową energią

ZSZ nr 2

Tradycją stał się już udział uczniów starachowickiego ZSZ nr 2 na jednym z największych wydarzeń branży energetycznej w Polsce - Targach Enex.
  1. edycja Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki Enex oraz XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Kielcach skupiły branżę energetyczną. Wzięło w nich udział ponad 200 firm z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Czech i Chin. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk oraz technik pojazdów samochodowych ZSZ nr 2 w Starachowicach, wraz z opiekunami: Moniką Różycką – Dygas. Krzysztofem Dwojakiem, Damianem Koroną i Damianem Zawiszą, też wybrali się do Kielc.

Na targach zaprezentowano maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Uczestnicy wycieczki mogli porozmawiać z producentami na temat odnawialnych źródeł energii, wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz eksploatacji urządzeń energetycznych i modernizacji tych już istniejących.

Dostęp do najnowszych informacji poprzez katalogi firmowe, różne reklamy udostępniane uczestnikom targów, pozwolił uzupełnić i wzbogacić wiedzę zawodową. Padły także oferty dotyczące możliwości zatrudnienia w zawodach, które uczniowie reprezentowali.

Udział w targach dał potwierdzenie uczniom o dużym zainteresowaniu przemysłu wykształconymi pracownikami, natomiast młodzież zrozumiała, jak dużą wartością dla nich jest wiedza zdobyta w ich szkole podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Była to wspaniała lekcja praktyczniej nauki zawodu oraz doskonała okazja do zaobserwowania najnowszych osiągnięć związanych z elektroenergetyką oraz odnawialnymi źródłami energii.

(A. M.)

Liczna grupa starachowickich uczniów zwiedziła targi w Kielcach