Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 19 marca 2019

Adepci automatyki w Cerradzie

Zgłębiają tajniki zawodu technika automatyka w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach i wybrali się do miejscowej firmy Cerrad.

Zakład jest czołowym producentem okładzin ceramicznych, gresowych i klinkierowych w Polsce. Zatrudnia blisko600 fachowców, będąc jednym z wiodących pracodawców w rejonie Starachowic. Młodzież, pod opieką Stanisława Łukomskiego i Marii Niedopytalskiej, zapoznała się ze specyfiką wybranych stanowisk pracy, dowiedziała się też o kwalifikacjach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu automatyka.

Mając możliwość bezpośredniej obserwacji automatyki, jako dziedziny techniki zajmującej się wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych, a także programowaniem i wykorzystaniem sterowników programowalnych w tworzeniu automatycznej linii produkcyjnej, poznali pracę zakładu w oparciu o najnowsze technologie. Przekonali się, iż warto zdobywać kwalifikacje w zakresie automatyki przemysłowej, ponieważ daje to szansę na otrzymanie atrakcyjnej pracy, związanej z nowymi technologiami już po ukończeniu szkoły. Była również okazja zobaczyć, jak przebiega automatyczne sterowanie procesami, bez udziału czynnika ludzkiego.

Jako przyszli, być może, pracownicy firmy będą wyspecjalizowaną grupą ludzi, która potrafi „rozmawiać” z maszynami i liniami produkcyjnymi, które bardzo często wpływają na jakość i bezpieczeństwo życia.

A. Marciniak

Całą klasą odwiedzili, być może, przyszłe miejsce pracy

Automatyzacja procesu wytwórczego bardzo zainteresowała młodzież