Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 25 marca 2019

Akcja „Czyste Starachowice”

Ekologiczna kampanią społeczna pod takim hasłem ma na celu przesłanie: człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi.

Organizacją akcji „Czyste Starachowice” na terenie naszej Gminy zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Akcję wspierają również firmy lokalne. Skierowana jest do szkół, stowarzyszeń oraz wszystkich mieszkańców naszego miasta, którym nie jest obojętna troska o środowisko.Termin akcji planowany jest na 4-18 kwietnia 2019 r.

Głównym celem akcji jest promowanie poszanowania ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej oraz uświadomienie mieszkańcom wpływu wyrzucanych odpadów na otaczające nas środowisko.

I część akcji dotyczy uprzątnięcia terenów w obrębie miasta Starachowice.

Sprawy organizacyjne oraz wykaz terenów do sprzątania zostaną ustalone w terminie późniejszym z  przedstawicielami zgłoszonych uczestników akcji. Z ramienia Urzędu Miejskiego sprawę prowadzą: Eliza Strzelec tel. 41 273 82 42 i Monika Lucińska tel. 41 273 82 32.

Proponowane tereny przeznaczone do sprzątania:

– teren wzdłuż kolejki wąskotorowej (od ul. Targowej do drogi leśnej do Lipia)

– tereny wokół zbiorników wodnych: Piachy, Lubianka i Pasternik

– tereny wzdłuż rzeki Kamiennej i rzeki Młynówki

– tereny leśne wzdłuż ulic: Zgodnej, Ostrowieckiej, Iłżeckiej, Krańcowej, Polnej, Radomskiej i Nowowiejskie

– tereny kolejowe wzdłuż ulic: Kanałowej, Wielkopiecowej, Piłsudskiego, Nadrzecznej,  Radoszewskiego.

Istnieje możliwość wytypowania przez uczestników akcji również innych terenów wymagających wykonania prac porządkowych, po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenia udziału w akcji „Czyste Starachowice” w terminie do 29.03.2019 r.

II część akcji to konkurs plastyczny pod hasłem „Wspólnie dbamy o czyste miasto” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest uświadamianie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, że czystość i porządek wokół nas zależy tylko od nas samych.

Prace zgłaszane do konkursu należy wykonać w technice dowolnej, na formacie papieru minimum A3. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 najlepszych prac.

Miejsce i termin składania prac – Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pok. 118, do 10.04.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 18.04.2019 r.

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego