Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 25 marca 2019

Konsultacje społeczne trwają

Zagospodarowanie budynków SP nr 11 i Gimnazjum nr 3

Trwają konsultacje w sprawie zagospodarowania budynków Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 3, stosowne zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Starachowice.

  Konsultacje prowadzone są w formie zbierania uwag, propozycji i opinii, które będą przedmiotem debaty z udziałem mieszkańców. Zgłoszenia należy składać w postaci papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub przesłać elektronicznie na adres: sekretarz@starachowice.eu w terminie do 29.03.2019 roku.

Spotkania z mieszkańcami odbędą się w sali „OLIMPIA” w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, w dniach:

– 11 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00

– 17 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00.

Raport o wynikach konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:www.starachowice.eu, www.bip.starachowice.pl oraz zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

fot. UM Starachowice