Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 25 marca 2019

Mistrzowie polszczyzny

Konkurs pt. "Ortograficzny tor przeszkód" miał w tym roku już XX edycję. W Gimnazjum nr 3 o tytuł mistrza ortografii w Starachowicach rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Kultury Języka była Wolność i niepodległość języka, to wolność i niepodległość umysłu. W jego ramach odbył się w Gimnazjum nr 3 XX Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii pt. „Ortograficzny tor przeszkód”, a autorką dyktanda była Anna Gęborek, nauczycielka języka polskiego, autorka i organizatorka konkursu.

Mistrzem Ortografii w kategorii szkół podstawowych została Karolina Bidzińska (SP nr 9, op. Małgorzata Niwicka), a wyróżniono Mikołaja Przygodę (SP nr 12, op. Ewelina Kwiatkowska) i Annę Kitę (SP 1, op. Ewa Maj – Czerwińska). Mistrzem Ortografii w grupie gimnazjalistów została Aleksandra Krawczyk z Gimnazjum nr 1 (op. Monika Nagłowska), zaś wyróżnienia odebrali: Katarzyna Żurowska z Gimnazjum nr 1 (op. Monika Nagłowska) i Maria Dziemba z Gimnazjum nr 3 (op. Jolanta Pomorska.

W gronie uczniów szkół średnich tytuł  Mistrza Ortografii zdobyła Natalia Gębura z I LO (op. Beata Berlewicz, natomiast wyróżnienia wręczono: Małgorzacie Kwapisz z I LO (op. Anita Utnik-Wawszczak i Wiktorii Grosickiej z II LO (op. Joanna Drapejkowska).

Tradycyjnie, po zakończeniu rywalizacji, uczestnicy konkursu wysłuchali prelekcji językoznawcy z UJK w Kielcach, dr. Janusza Wróblewskiego.

(az)

Miejska czołówka znawców języka polskiego

Do dyktanda zasiadło 40 starachowickich uczniów