Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Informator UM 1 kwietnia 2019

Klub Seniora „Manhattan”

Jednym z klubów seniora działających w naszym mieście jest Klub Seniora "Manhattan", który został powołany z inicjatywy prezydenta Marka Materka w 2016., prowadzony, w porozumieniu o współpracy z Gminą Starachowice, przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Klub od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Od założenia do chwili obecnej z oferty i wsparcia skorzystało ponad 50 osób. Obecnie liczy 31 osób i jest to bardzo zgrana społeczność, która spędza ze sobą czas nie tylko w dni działalności klubu, tj. we środy i czwartki. Razem świętują swoje radości, pomagają sobie nawzajem w trudnych chwilach, kiedy ktoś zachoruje lub potrzebuje pomocy.

W klubie prężnie działa Zespół Śpiewaczy „Wigorki” pod kierownictwem Krystyny Kowalczyk. Społeczność Klubu jest bardzo zaangażowana w działalność miasta, pomaga w realizowaniu różnych eventów, np. Starachowickich Dni Seniora, Jarmarków Bożonarodzeniowych, konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji naszego miasta czy „Białych Niedziel”.

Klubowicze pomagają jako wolontariusze w funkcjonowaniu Kawiarenki e-Seniorek działającej w Galerii Skałka. Seniorzy organizują też wspólne rajdy, grille na terenie miasta i okolic. W kalendarzu imprez na stałe wpisane zostały spotkania opłatkowe i przysłowiowe jajeczko wielkanocne, imprezy ostatkowe i Andrzejki.

Klub Seniora Manhattan nie jest dotowany z Programu Senior+ lecz utrzymuje się ze składek członkowskich, datków od sponsorów oraz wsparcia lokalowo – sprzętowego i merytorycznego Gminy Starachowice.

Obok Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ „Niezapominajka, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Starachowickiej Rady Seniorów oraz Senior-PATROLU, Starachowice są jednym z ważnych elementów tworzącego się Starachowickiego Centrum Seniora w Galerii „Skałka”, które obsługuje średnio ok. 300 seniorów i osób niepełnosprawnych tygodniowo. Klub Manhattan posiada własne władze ściśle współpracujące z Referatem Polityki Senioralnej, a przewodniczącą jest Barbara Kozieł.

 

Ewa Pocheć

Referat Polityki Senioralnej

Urząd Miejski

Jubileusz 3 – lecia działalności Klubu Seniora „Manhattan”