Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Wąchock 1 kwietnia 2019

Nowe stawki za śmieci

Wąchock

Dotychczas opłaty naliczane były od gospodarstwa domowego: jedno oraz dwu i więcej osobowego, od 1 kwietnia br. każdy płaci za siebie.

Zmiana w systemie opłat w gminie Wąchock podyktowana jest znaczącym wzrostem ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów.  Dotychczasowy koszt za lata 2017-18 wynosił 630 000 zł, natomiast najtańsza oferta na lata 2019 – 20 to już 1 280 000 zł, czyli dwa razy więcej.

– Utrzymanie dotychczasowej metody naliczania opłaty wymagałoby podniesienia  o 100 proc. stawki dla każdej grupy, odpowiednio do 20 zł i 40 zł w zależności od liczby domowników w gospodarstwie domowym. Oznaczałoby to przerzucenie kosztów oraz drastyczną zwyżkę tylko dla osób samotnych lub żyjących w gospodarstwach 2 i 3- osobowych, podczas gdy faktyczny koszt wywozu wynosi około 11 zł na mieszkańca. Jednocześnie nadal przez kolejne lata premiowane byłyby wieloosobowe gospodarstwa, które liczą nawet do 10 osób (sami mieszkańcy zauważali, że niektórzy deklarowali jedno gospodarstwo domowe, a faktycznie były to dwie a nawet trzy samodzielne rodziny zamieszkujące np. w piętrowym domu lub jednym podwórku) – wyjaśnia Urząd Miasta i Gminy Wąchock.

Decyzją Rady Miejskiej, od1 kwietnia 2019 r. opłata śmieciowa wynosić będzie 11 zł od mieszkańca za 1 miesiąc w przypadku oddawania odpadów posegregowanych oraz 22 zł za 1 miesiąc w przypadku deklaracji nie segregowania odpadów. Radni w przyjętej uchwale zwolnili z części opłaty osoby, które posiadają lub kwalifikują się do posiadania Karty Dużej Rodziny. Będą płacić 9 zł od osoby, ale tylko segregujący odpady.

W celu określenia wysokości opłaty, mieszkańcy zobligowani byli do złożenia nowej deklaracji śmieciowej – wg nowego wzoru – w terminie do końca marca 2019 r. W przypadku braku deklaracji lub uzasadnionych podstaw co do ilości zgłoszonych osób, zgodnie z wytycznymi Rady Miejskiej, pracownicy urzędu zostali zobligowani do działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, z wydaniem decyzji administracyjnej o wysokości należnej opłaty włącznie.

(az)