Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Gazeta młodych 2 kwietnia 2019

O bezpieczeństwie i obronności

Czwórka uczniów Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wzięła udział w zawodach szczebla finałowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest organizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Tematem edycji w roku 2018/2019 było „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”.  Do etapu centralnego, rozegranego w dniach 22-23 marca 2019 r., zakwalifikowali się uczniowie starachowickiego Technikum nr 2: Patrycja Linek z klasy II brt, Agata Dygas z klasy I smt, Dawid Duraziński – II mt oraz Mateusz Pocheć – I int. W gronie finalistów jest Mateusz Pocheć.

Szerzenie postaw patriotycznych, w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka, to najważniejsza nauka, jaką z olimpiady wynieśli uczniowie technikum.

(Inc.)

fot. Technikum nr 2