Kontakt z redakcją: 41 274-55-12
Aktualności 8 kwietnia 2019

Strajk trwa!!!

 

Aż 41 placówek oświaty przystąpiło w Starachowicach i okolicznych gminach do strajku nauczycieli. Nie biorą w nim udziału: Przedszkole Miejskie nr 7 oraz szkoły w: Wielkiej Wsi, Parszowie, Adamowie, Brodach, Lubieni, Dziurowie, Lipiu, Stykowie, Jagodnem, Trębowcu i Osinach. Wraz z członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego protestują oświatowcy zrzeszeni w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach.

– Do strajku przystąpiły wszystkie placówki, które poparły go w referendum strajkowym. Wyłamały się tylko szkoły w Dziurowie i Lipiu, na skutek nacisków organu prowadzącego i dyrektorów. Na pewno z tej sytuacji zostaną wyciągnięte konsekwencje – mówi Mariola Gałka, prezeska ZNP w naszym powiecie.

Strajk nauczycieli będzie trwał do odwołania. Nauczyciele zapowiadają, że wrócą do pracy wtedy, gdy rząd przedstawi nowe, możliwe do zaakceptowania propozycje podwyżek i zmian w systemie nauczania. Przebiega bez zakłóceń. Incydent wydarzył się w Przedszkolu Miejskim nr 15, gdzie mężczyzna pozrywał z okien budynku plakaty.